CEO Luminus: “Een helder duurzaamheidsverslag schept vertrouwen: onze klanten weten precies welk vlees ze in de kuip hebben”

Non-financial reporting zit in de lift. Maar wat zijn precies de voordelen? En hoe pak je het aan? Susanova vroeg het aan Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, grote prijzenpakker op de uitreiking van de Best Belgian Sustainability Report Awards in januari.

Inès Aoun | 26 maart 2021
Luminus
Luminus is de grootste Belgische speler op het vlak van windmolens op land.

Proficiat, met jullie achtste duurzaamheidsverslag sleepten jullie maar liefst drie prijzen in de wacht op de recente uitreiking van de Awards. Waarom maakt Luminus een duurzaamheidsverslag?

Samen bouwen aan een CO2–neutrale energietoekomst, waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Dat is onze raison d’être, onze missie. Transparant communiceren over die missie is ontzettend belangrijk geworden voor bedrijven. Dat doen we met ons duurzaamheidsverslag. Het is bovendien een prima instrument om een vertrouwensband te creëren met potentiële klanten. Door ons duurzaamheidsverslag te lezen, weten ze precies welk vlees ze in de kuip hebben.”

Communiceren over je duurzaamheid is voor bedrijven toch vaak een evenwichtsoefening. Hoe vermijd je greenwashing?

“Duurzaamheid mag nooit een op zichzelf staande strategie of een afzonderlijke pijler zijn van een bedrijf. Alleen als het diep ingeworteld zit in je organisatie maak je het verschil. Duurzaamheid moet echt aan de basis liggen van je bedrijfsbeleid en van je financiële beslissingen. Een niet-financieel rapport past helemaal in die filosofie. Zo’n verslag moet je zien als een kans om je duurzaamheidsstrategie te definiëren, jaarlijks te evalueren en stap voor stap aan te scherpen.”

Jullie duurzaamheidsverslag van 2019 werd bekroond met drie prijzen op de Awards for Best Belgian Sustainability Reports, waaronder die voor ‘Best stakeholders inclusiveness and engagement’. Welke rol speelt stakeholdersoverleg in jullie aanpak?

“Wij vragen onze klanten, medewerkers, bedrijven, organisaties en andere stakeholders welke thema’s voor hen belangrijk zijn; over welke topics ze geïnformeerd willen worden. Door die op te nemen in ons rapport krijgt onze duurzaamheidsstrategie een groter draagvlak. Bovendien voldoen we daarmee aan de regels van het Global Reporting Initiative (GRI) (een globaal kader waarmee kleine en grote ondernemingen sinds 2000 rapporteren over hun economische, ecologische en sociale impacts, red.).”

“Het overleg rond het duurzaamheidsverslag maakt deel uit van onze ruimere communicatie met onze stakeholders. Als we bijvoorbeeld ergens windturbines plaatsen, nemen we contact op met belanghebbende organisaties, bedrijven in de buurt, omwonenden, politiek verantwoordelijken … om hen te overtuigen van de noodzaak van het project. Alle opbouwende feedback is welkom en we houden zoveel mogelijk rekening met verschillende visies. Binnen de grenzen van het haalbare, natuurlijk: we stellen niet in vraag of hernieuwbare energie nodig is, dat is voor ons een evidentie.

Edfluminus 007

"Een duurzaamheidsverslag moet je zien als een kans om je duurzaamheidsstrategie te definiëren, jaarlijks te evalueren en stap voor stap aan te scherpen.”

Grégoire Dallemagne (CEO van Luminus)

Welke rol nemen jullie op in de energietransitie?

“Om een CO2-neutrale toekomst te bouwen, zetten we in op drie doelen: energie produceren, elektriciteit en gas leveren en de energie-efficiëntie vergroten. Vooral voor de eerste doelstelling hebben we de voorbije jaren veel vooruitgang geboekt. Luminus is de grootste Belgische speler op het vlak van windmolens op land. We hebben onze capaciteit op enkele jaren tijd verdubbeld en we hopen in de toekomst nog te groeien. Momenteel beschikken we over een capaciteit van bijna 600 megawatt. Daarnaast bezitten we in Wallonië enkele waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 73 megawatt. Ook gascentrales maken deel uit van ons portfolio.”

“Natuurlijk zijn we voorstander van 100 procent duurzame energie, maar voorlopig is dat nog niet mogelijk. Eén van de redenen daarvoor is de wisselende karakter van hernieuwbare energie. Daarnaast draait het merendeel van onze auto’s en de verwarming van onze gebouwen nog op fossiele brandstoffen. Om transport en gebouwen te elektrificeren, moeten we in België nog een grote inhaalbeweging maken. Maar ook op dat vlak zetten we stappen vooruit. We hebben bijvoorbeeld de handen in elkaar geslagen met BMW om een totaaloplossing aan te bieden voor elektrische bedrijfsauto’s. We plaatsen laadpalen bij de werkgever of werknemer en bieden ook een speciale laadkaart aan zodat de werknemers altijd en overal hun auto kunnen opladen. En tot slot spelen we onze rol op het vlak van energie-efficiëntie: we helpen onze klanten, zowel bedrijven als particulieren, om hun energieverbruik te verminderen.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid vandaag voor bedrijven?

“Enorm belangrijk. De uitdaging waar we voor staan is erg groot. We zullen massale inspanningen moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij als Luminus doen dat voor België op een industrieel niveau, maar we hebben iedereen nodig om onze missie te doen slagen.”

“Ik hoop daarom dat meer en meer bedrijven een duurzaamheidsstrategie ontwikkelen én de stap zetten om te rapporteren over hun impacts. De rol van het bedrijfsleven is groot. Elke onderneming, van kmo tot multinational, kan haar steentje bijdragen. Goed communiceren over hoe je duurzaamheid aanpakt, doet burgers, politici en organisaties beseffen dat bedrijven een deel van de oplossing zijn én dat ze allemaal een steentje moeten bijdragen.”

Lees het duurzaamheidsrapport 2019 van Luminus.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!