Plus “BREEAM begint waar de wet ophoudt”

In Vlaanderen is vooral het EPC bekend. Dat energieprestatiecertificaat licht kopers of huurders van een gebouw in over het energiegebruik en de wenselijkheid van energiebesparende maatregelen. Maar duurzame gebouwen draaien om meer dan energie alleen. Van over het Kanaal is nu een duurzaamheidscertificaat voor gebouwen komen overwaaien: BREEAM. Volgens Joost Verstraete, ingenieur bij Ingenium én erkend BREEAM Assessor, biedt het certificaat privébedrijven en overheden een handige tool om écht een verschil te maken. Ook internationaal.

5 januari 2017
Havenhuis Antwerpen001 A4
Het Havenhuis in Antwerpen kreeg de BREEAM-rating ‘Zeer goed’.

Wat houdt BREEAM precies in? 

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methodologie werd in 1990 gelanceerd door het Britse Building Research Establishment (BRE), een organisatie die vergelijkbaar werk doet als ons Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB). Het is de langst bestaande methode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Wereldwijd, maar voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, hebben al meer dan 250.000 gebouwen een BREEAM-certificaat op zak.

Het systeem biedt de mogelijkheid om de duurzaamheid van een gebouw in z’n geheel te beoordelen op een kwantitatieve manier, door er een score en een bijhorende rating op te plakken. In tegenstelling tot het EPC of het Energielabel heeft BREEAM ook aandacht voor andere duurzaamheidsaspecten dan energie, zoals materialengebruik, afvalbeheer, mobiliteit en bereikbaarheid, beheer en zelfs comfort. 

Hoe wordt de eindscore berekend? 

Het oorspronkelijke, Britse BREEAM-systeem – maar ook de Europese en de Nederlandse variant – bevat negen verschillende categorieën die elk een duurzaamheidsaspect behandelen. Het mooie aan BREEAM is dat de aanvrager van een certificaat (de bouwheer) niet aan alle negen categorieën even uitgebreid hoeft ‘deel te nemen’. Hij selecteert een aantal criteria en vervolgens wordt het ontwerp van het gebouw getoetst aan de vooropgestelde eisen binnen die criteria. BREEAM laat dus een zekere vrijheid toe, al zijn er minimale vereisten en een aantal verplichte categorieën waar de bouwheer niet omheen kan – bijvoorbeeld energiegebruik. Wie de beste van de klas wil zijn moet sowieso meedoen aan alle categorieën. 

Voor elke geselecteerde categorie wordt een aparte score berekend. Die wordt in de vorm van een percentage meegenomen in het eindresultaat, de BREEAM-score. Om het allemaal wat aanschouwbaar te maken, wordt aan een score automatisch een rating verbonden, gaande van 30% (Voldoende) over 45% (Goed), 55% (Zeer goed) en 70% (Uitstekend) tot 85% (Outstanding).

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.