Bredene wil vanaf 2020 statiegeld invoeren

In 2020 wil Bredene als eerste Vlaamse gemeente een proefproject voor statiegeld op plastic flessen en blikjes op poten zetten. Het voorstel komt er op initiatief van burgemeester Steve Vandenberghe.

Ellen Vervoort | 3 april 2019
Bottles Clean Close Up 122803

In juli 2018 keurde de Vlaamse Regering na een samenwerking met de betrokken sectoren een verpakkingsplan zonder statiegeld goed. Worden de doelstellingen die daarin worden beschreven in 2022 niet gehaald, dan wordt in 2023 alsnog het statiegelsysteem ingevoerd. “Hoewel het probleem bij ons niet groter is dan in andere gemeenten, willen we daar niet langer op wachten. Studies bewijzen dat een statiegeldsysteem de hoeveelheid zwerfafval tot 40 procent kan reduceren. We willen daarom zelf de handen uit de mouwen steken”, zegt Steve Vandenberghe in De Standaard.

Vier scenario’s

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux stelde op vraag van de kustgemeente vier scenario’s op. In het meest verregaande plan komt er een volledig statiegeldsysteem waarbij lokale handelaars stickers kopen bij een gemeentelijk ‘statiegeld-bankkantoor’. Consumenten betalen dan ongeveer 0,25 cent extra per verpakking. Dat geld krijgen ze terug wanneer ze de lege verpakkingen binnenbrengen bij inzamelpunten. Dit voorstel vraagt een forse inspanning van de handelaars.

Andere pistes zijn minder ingrijpend. Zo stelt de milieuorganisatie een financiële beloning van ongeveer 5 eurocent per binnengebrachte plastic fles of blik voor. In een ander scenario mogen geselecteerde verenigingen of sportclubs lege flesjes en blikjes inleveren tegen een vergoeding van bijvoorbeeld 5 cent per flesjes of blikje. In een vierde scenario heeft het Recycling Netwerk het over een tijdelijke retourpremie.

Draagvlak

Het is vandaag nog onduidelijk wat er met de ingezamelde flessen en blikjes zal gebeuren en hoe de gemeente dat zal betalen. Alle scenario’s moeten nog juridisch onderzocht worden. Bovendien overlegt het schepencollege de komende maanden met de handelaars en burgers. Zo hoopt het gemeentebestuur een zo groot mogelijk draagvlak te vinden en de verschillende pistes te onderzoeken. “Uiteindelijk willen we op gemeentelijk niveau meten of en hoeveel het zwerfvuil afneemt”, aldus Steve Vandenberghe in Het Laatste Nieuws.

Bron: De Standaard, HLN

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!