Plus Biomethaan in Vlaanderen: duurzaam, maar schaars

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft onlangs aangekondigd dat er werk gemaakt wordt van een wetgevend kader voor groen gas. Maar welke rol kan biomethaan spelen in onze energiemix? Susanova gaat het voor u na.

Senne Starckx | 12 februari 2019
Biomethaancentrale Ows
©OWS

Sinds kort beschikt ook Vlaanderen over een grote installatie waarin gft-afval wordt vergist en opgezuiverd tot biomethaan. Het groene gas kan vervolgens in het aardgasnetwerk worden geïnjecteerd. De pioniersrol van de Kempense biomethaaninstallatie toont echter aan dat de productie van biomethaan en de injectie in het aardgasnetwerk nog in de kinderschoenen staat. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters beaamde dat onlangs tijdens een studiedag in Merksplas rond de rol van groen gas en wkk (waterkrachtkoppeling) in de energietransitie. “Dat betekent dat groen gas in ieder geval nog een groot groeipotentieel heeft in onze regio”, aldus Peeters.

1 miljard kubieke meter

Maar hoe groot is dat potentieel precies? Biogas-E, het Vlaamse kennisplatform voor anaerobe vergisting dat gevestigd is in Kortrijk, berekende de omvang van de afvalstromen in Vlaanderen en bracht in kaart hoeveel biomethaan die theoretisch kunnen opleveren. “Als al dat afval vergist zou worden en vervolgens opgezuiverd, komen we aan een jaarlijkse productie van ruim een miljard kubieke meter aan biomethaan”, zegt Sam Tessens van Biogas-E. “Dat komt overeen met 8,75 procent van de huidige Vlaamse gasbehoefte.”

Dat cijfer kan je dubbel interpreteren. Het is hoog omdat het een enorme reductie zou betekenen van de Vlaamse CO2-uitstoot – ook al gaat het om slechts een tiende van de gasconsumptie. Biomethaan is immers een koolstofneutrale brandstof. De massale inzet ervan kan dus een flinke stap vooruit betekenen in de richting van een koolstofarme samenleving. Bovendien kan ze helpen om Vlaanderen minder afhankelijk te maken van buitenlands gas.

Verschillende afnemers

Maar 8,75 procent is echt wel het maximum, en in die zin toont het cijfer ook aan dat er voor biomethaan slechts een beperkte rol is weggelegd in de duurzame energiemix. De maximumopbrengst is bovendien berekend op basis van de totale (groene) afvalstroom in Vlaanderen, waaronder gft-afval, reststromen van de land- en tuinbouw, mestoverschotten, compostresten en afval van de voedingsindustrie. Maar de biogassector is niet de enige die met die afvalstroom aan de slag wil. In Vlaanderen lopen heel wat proefprojecten waarin men de valorisatie van hoogwaardige organische componenten uit groenafval onderzoekt, in het kader van een circulaire, groene chemie.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet zeker een plaats voor groen gas, maar realiseert zich dat de hoeveelheid biomassa die kan worden vergist, beperkt is. Door die schaarste moeten we goed nadenken waarvoor we de groene afvalstroom gaan gebruiken. Want dezelfde biomassa inzetten voor energie én als grondstof (bijvoorbeeld voor bioplastics), kan niet, aldus de BBL.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.