Plus “Biomassa uit bossen is geen hernieuwbare energiebron”

Mag de Europese Unie biomassa uit bosbouw beschouwen als een bron van hernieuwbare energie? Een groep van burgers en ngo’s uit zeven verschillende landen vindt van niet en stapt naar de rechter.

Tom Wolfs | 12 maart 2019
Wood 336547 1920

Tegen 2030 wil de Europese Unie minstens 32 procent van haar energieproductie putten uit hernieuwbare bronnen. Een doelstelling die ze vorig jaar vastlegde in een herziene richtlijn rond hernieuwbare energie, en waarvoor ze sterk inzet op het gebruik van biomassa. Ten onrechte, stelden honderden wetenschappers al bij de goedkeuring van de richtlijn in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens hen is biomassa afkomstig uit bossen geen bron van groene energie omdat tijdens de verbranding van het hout grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Een groep van burgers en ngo’s uit Frankrijk, Estland, Ierland, Roemenië, Slovakije, Zweden en de VS sluit zich nu aan bij die kritiek en spant een rechtszaak aan tegen de EU.

Hoge CO2-uitstoot

Met hun klacht - vorige week ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) – willen ze bereiken dat biomassa afkomstig uit bosbouw niet langer beschouwd wordt als een bron van hernieuwbare energie. De groep verwijt de Europese instellingen dat ze geen rekening houden met de laatste wetenschappelijke inzichten rond de productie en de verbranding van biomassa uit bosbouw. Die zouden aantonen dat het opwekken van energie via biomassa ontbossing veroorzaakt buiten Europa, en zo de klimaatverandering in de hand werkt.

“Het verbranden van biomassa is helemaal niet CO2-neutraal”, stelt de groep. “Bij de verbranding van hout om energie te produceren komt anderhalve keer meer CO2 vrij dan bij het verbranden van kolen en drie keer meer CO2 dan bij het verbranden van aardgas.” De initiatiefnemers vragen daarom dat biomassa zo snel mogelijk geschrapt wordt als hernieuwbare energiebron.

Doelstelling in het gedrang

Als de aanklagers het pleit winnen zou dat grote gevolgen hebben voor de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie. Volgens schattingen van de Europese Commissie is biomassa immers goed voor bijna 60 procent van de groene energieproductie in de unie, meer dan de capaciteit van zonne- en windenergie samen.

Valt biomassa weg als duurzame energiebron, dan komt de ambitie van 32 procent hernieuwbare energie tegen 2030 mogelijk in het gedrang. Maar daar is de groep zeker niet op uit, aldus Peter Lockley, juridisch adviseur van de initiatiefnemers: “Het is niet de bedoeling dat die ambitie wordt afgezwakt”, zegt hij. “Integendeel: met onze klacht willen we juist dat de EU haar belofte uit het Klimaatakkoord van Parijs nakomt om tegen datzelfde jaar 40 procent minder CO2 uit te stoten.”

"Ontvankelijkheid onderzoeken"

De Europese Commissie geeft voorlopig geen commentaar. Volgens de Commissie is het nu aan het HvJ-EU om de ontvankelijkheid van de klacht te onderzoeken. Ze wijst er bovendien op dat de herziene richtlijn voorzorgsmaatregelen bevat die moeten verzekeren dat de biomassa enkel uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Daarnaast moet biomassa gebruikt voor verwarming/koeling en elektriciteit ook minstens 80 procent minder broeikasgassen uitstoten dan fossiele brandstoffen. Volgens milieuactivisten zullen die maatregelen echter niet volstaan, onder meer omdat bos niet snel genoeg aangroeit om de CO2-uitstoot van de biomassaverbranding te compenseren.

Bron: EURACTIV

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.