Plus Beton wordt duurzamer

‘Betonstop’ haalde het net niet als woord van het jaar 2016. Toch weet elke Vlaming inmiddels dat het de Vlaamse overheid ernst is met haar voornemen om de komende decennia minder open ruimte aan te snijden. Maar ook voor inbreiding en verdichting zullen we beton nodig hebben. Goed dus dat er duurzame alternatieven in de pijplijn zitten.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Duurzaam Bouwen
Senne Starckx | 12 januari 2017
Betoncentrale Foto 2 A6
In deze betoncentrale van de Oosterzeelse Breek- en Betoncentrale worden hoogwaardige betongranulaten gebruikt.

De industriële revolutie, die de basis vormt van onze moderne economie, werd niet alleen mogelijk gemaakt door de uitvinding van de stoommachine, maar ook door de ontdekking van nieuwe bouwmaterialen zoals cement. Portlandcement, genoemd naar een eiland in Zuid-Engeland, is nog altijd het belangrijkste ingrediënt voor beton. Het productieproces van portlandcement maakt meteen duidelijk waar de grootste milieu-impact zit: tijdens de sintering van kalksteen tot klinker (die vervolgens vermalen wordt tot cement) wordt niet alleen erg veel fossiele energie gebruikt, door de decarbonisering komt er ook nog eens extra CO2 vrij. De cijfers liegen er niet om: de cementindustrie zou verantwoordelijk zijn voor 5 à 10 procent van de mondiale CO2-uitstoot. Een aandeel dat tegen 2050 kan oplopen tot 25 procent. 

Revolutie 

Wie cement zegt, zegt beton. “Als je focust op de CO2-uitstoot van beton, dan kom je direct uit bij cement, dat als bindmiddel dient voor de granulaten”, zegt Willy Goossens, directeur van Groen Beton Vert, een belangenvereniging van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze. “Meer dan 80 procent van de uitstoot van beton komt op het conto van cement. Maar als je het ruimere plaatje bekijkt, de duurzaamheid in de brede zin, dan is er ook veel werk aan de winkel op het vlak van de granulaten, zoals zand en grind. De helft van alle primaire grondstoffen die wereldwijd gedolven worden, komen terecht in de bouwsector, die op zijn beurt verantwoordelijk is voor 40 procent van het geproduceerde afval in de wereld.”

Goossens pleit voor een revolutie in de productie van beton. Gerecycleerde granulaten, bijvoorbeeld uit beton- en ander sloopafval, bestaan al dertig jaar, maar al bij al worden ze weinig gebruikt in de fabricage van beton. “Dat terwijl de technologie om de fracties in het afval te scheiden en te hergebruiken vrijwel volledig op punt staat.” 

Goossens hoopt dat de echte doorbraak van gerecycleerde granulaten dit jaar komt, want dan staat de aanpassing van de BENOR-norm op de agenda van de federale overheid. “De huidige norm zegt dat slechts 20 procent van de natuurlijke granulaten in beton mogen worden vervangen door gerecycleerde granulaten – en dat geldt dan nog enkel voor beton voor binnentoepassingen. In de aangepaste norm, een implementatie van een Europese richtlijn, zal dat aandeel stijgen en zal het toepassingsgebied van gerecycleerde granulaten gevoelig worden uitgebreid, met inbegrip van gewapend beton en buitenbeton.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.