1 op de 3 melkveehouders wekt groene energie op

De Belgische zuivelsector heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op vlak van verduurzaming. Dat blijkt uit het duurzaamheidsrapport van VLAM.

Veerle Bonckaert | 6 november 2018
Duurzaamheidsrapport Vlam
Vlam

In 2012 rolde de Belgische zuivelindustrie een sectorbreed duurzaamheidsprogramma uit in de hele zuivelketen. In totaal werden daarbij 35 duurzaamheidsinitiatieven uitgewerkt. Vandaag brengt VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, een rapport uit over de stand van zaken in België.

Water & bodem

Uit het rapport blijkt onder meer dat de zuivelsector - van de melkveebedrijven die de melk produceren tot de zuivelfabrieken die instaan voor de verwerking ervan - werkt aan een duurzaam water- en grondstoffengebruik. 41 procent van de melkveebedrijven kiest vandaag voor alternatieve waterbronnen zoals regenwater, waardoor ze het gebruik van leidingwater of diep grondwater kunnen beperken. Ook bij zuiververwerkende bedrijven worden resultaten geboekt. In 2017 hebben die bedrijven 28 procent van het water hergebruikt, in 2014 was dat slechts 18 procent. Uit de cijfers blijkt wel dat het watergebruik in absolute cijfers met 6 procent is gestegen. Maar per 1000 liter verwerkte melkis het verbruik met 37 procent gedaald ten opzicht van 2005.

De melkveehouderij is eveneens afhankelijk van voldoende vruchtbare grond voor de eigen ruwvoerproductie. Daarbij laat al meer dan de helft (57 procent) zich via bodemanalyses adviseren voor een bemesting op maat.

Energie

Daarnaast nemen de melkveehouders ook maatregelen om het energieverbruik op hun bedrijf te verminderen. Dit heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar verlaagt tegelijk ook de productiekosten. Steeds meer melkveehouders investeren in de productie van groene stroom. Zo wekt 28 procent van hen zelf groene energie op, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens of door mest om te zetten in elektriciteit. Ook op restwarmte wordt ingezet. In 2017 recupereerde 41 procent van de melkveebedrijven de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk en beperkte zo het eigen energieverbruik. In 2014 was dat slechts op 27 procent van de bedrijven het geval. Maar ook hier is een kanttekening te maken: in absolute cijfers steeg het energieverbruik tussen 2005 en 2017 met acht procent. Per 1000 liter verwerkte melk daalde het wel met 25 procent.

Ten slotte realiseerde de zuivelindustrie tussen 2005 en 2017 een vermindering van haar C02-uitstoot van 37 procent per 1000 liter melk en een vermindering van 61 procent van het restafval, per 1000 liter melk.

Bekijk het volledige duurzaamheidsrapport

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!