Plus Belgisch klimaatplan voor transport scoort slechter dan Polen en Roemenië

De plannen van de EU-lidstaten om de vervuiling uit transport terug te dringen zijn ondermaats om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, zegt ngo Transport & Environment (T&E). Alleen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje halen een score boven de 50 procent. België hinkt achterop op de negentiende plaats.

14 juni 2019
Adobe Stock 118652974

Transport is, na industrie, de grootste bron van CO2-uitstoot in Vlaanderen, België en Europa. Om onze klimaatdoelstellingen te halen zijn emissiereducties in de transportsector cruciaal. Tegen eind dit jaar moet elk van de Europese lidstaten een nationaal klimaat- en energieplan opstellen met concrete maatregelen om de uitstoot van CO2 te drukken. In 2018 diende België net als de andere Europese lidstaten al een voorlopige versie in. Van al die kladversies werden nu specifiek de transportplannen doorgelicht werd door transport- en milieuorganisatie T&E. Dé conclusie? De plannen van de Europese lidstaten gaan bij lange na niet ver genoeg, en tegelijk zijn er enkele landen die amper ambitie opnemen. Waaronder België.

Emissievrij verkeer

“We scoren met ons plan slechter dan landen als Polen, Tsjechië en Roemenië, die een stuk armer zijn en waarvoor klimaatbeleid een relatief nieuw gegeven is. En dat terwijl het duidelijk is wat er moet gebeuren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen: vanaf 2030 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor de weg opsturen", zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu in een reactie op de analyse van T&E.

Wanneer ons land emissievrij verkeer precies wil realiseren, staat in het nationale klimaatplan nergens expliciet vermeld. Andere Europese landen tonen volgens T&E hoe het wel kan. Zo willen Nederland, Ierland en Denemarken de verkoop van wagens met een fossiele verbrandingsmotor vanaf 2030 een halt toe roepen en de verkoop van nieuwe plug-inhybrides vanaf 2035.

Kilometerheffing

Volgens het Belgische plan moet een slimme kilometerheffing leiden tot een reductie van 30 procent van de uitstoot door transport, maar die maatregel kwam net voor de verkiezingen onder vuur. Ook zegt het plan nergens hoe alternatieven zoals trein en fiets gestimuleerd zullen worden.

“Dat betekent dat we zelfs niet zeker kunnen zijn dat dit magere plan gerealiseerd zal worden”, zegt Spruyt. "Het plan stelt wel dat er vanaf 2025 enkel nog emissievrije bussen in de stadscentra mogen rijden. Dat is al een goede stap om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nu de rest van de bussen, auto’s en vrachtvervoer nog.”

Biobrandstoffen

Op federaal niveau rekent het klimaatplan bovendien te veel op biobrandstoffen. Terwijl biobrandstof vaak onterecht een goede naam heeft, meent de BBL. “Ondertussen weten we dat biobrandstoffen, en biodiesel in het bijzonder, erg schadelijk zijn voor het milieu”, zegt Spruyt. “Studies voor de Europese Commissie tonen dat biodiesel gemiddeld 80 procent slechter is voor het klimaat dan gewone diesel.”

Het T&E-rapport toont volgens BBL aan dat het Belgische Energie- en Klimaatplan niet voldoende is om doeltreffend de transportemissies in ons land te reduceren. “Nochtans zou dit naast klimaat ook de luchtkwaliteit ten goede komen”, zegt Spruyt. “Onze beleidsmakers zetten te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen en CNG, en te weinig op de echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer. Ook op vlak van innovatie scoort België zwaar ondermaats. Het goede nieuws: ons land heeft nog tot december om een betere, geüpdatete versie van het Klimaatplan op te stellen. Voor inspiratie kunnen we kijken naar Nederland, dat bovenaan de ranglijst prijkt.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.