Plus Belgisch klimaatplan krijgt Europese uitbrander

Het Belgische energie- en klimaatplan is versplinterd en ontoereikend volgens de Europese Commissie. Zonder bijkomende inspanningen mist ons land alvast het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent te verminderen tegen 2030.

Koenraad Coel | 20 oktober 2020
Eu 1232430 1920

In haar nieuwe rapport spaart de Europese Commissie de kritiek op België niet. Het Belgische klimaatplan, samengesteld door de regio’s en de federale overheid, is volgens de Commissie vaag, versnipperd en weinig ambitieus.

Onvoldoende inspanningen voor 2030

Een van de belangrijkste doelstellingen die ons klimaatplan moet realiseren, is gericht aan de sectoren die niet deelnemen aan het emissiehandelsysteem (ETS), zoals gebouwen, transport en landbouw. Tegen 2030 moeten zij 35 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2015, maar daar zullen we 0,6 procent tekort komen. Brussel en Wallonië plannen maatregelen die respectievelijk voor 39,4 en 36,8 procent minder uitstoot zullen zorgen. Maar het Vlaamse plan gaat niet verder dan 32,6 procent en daardoor blijft onze totale inspanning onvoldoende.

Versnipperd, vaag en weinig ambitieus

De voornaamste kritiek van de Europese Commissie is dat het Belgische klimaatbeleid geen coherent geheel vormt. De verschillende bestuursniveaus opereren te veel afzonderlijk, zonder voldoende overleg te plegen. Maar België is ook te weinig ambitieus, zeker als het op groene energie en energiebesparing aankomt. Onze bijdrage in hernieuwbare energie zou niet verder komen dan 17,5 procent, waar Europa 25 procent vooropstelt.

Tenslotte moeten we werk maken van meer concrete plannen, bijvoorbeeld als het op energiebevoorrading aankomt. Volgens de Commissie heeft België daarvoor geen duidelijke strategie. Daardoor stijgt onze afhankelijkheid van geïmporteerde energie van 71 procent nu naar 86 procent in 2030. We hebben ook nog steeds geen actieplan om subsidies voor fossiele energiebronnen af te bouwen. Het Belgische klimaatplan belooft daar wel werk van te maken in de loop van volgend jaar.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Klimaatactie