Plus België klimaatneutraal tegen 2050 is mogelijk maar…

De dienst Klimaatverandering van het directoraat-generaal Leefmilieu heeft een nieuwe studie gepubliceerd waarin het de verschillende scenario's onderzoekt om klimaatneutraal te worden tegen 2050. De belangrijkste conclusie? Het is mogelijk om over dertig jaar klimaatneutraliteit te bereiken, maar dan zijn er systeemveranderingen vereist.

Inès Aoun | 1 juni 2021
Windmolen 3

De experts van de dienst Klimaatverandering hebben vier scenario’s onderzocht: een scenario waarin gedragsverandering (bijvoorbeeld anders gaan eten, wonen) een grote rol speelt, een dat focust op technologische innovaties, een dan op gedragsverandering én technologie steunt en een scenario waarin de energievraag fors stijgt. Die hebben ze vergeleken met het business-as-usualscenario.

In alle klimaatscenario’s zijn volgens de onderzoekers nieuwe technologieën nodig zoals waterstof, e-brandstoffen, direct air capture (CO2 rechtstreeks uit de lucht halen) of bio-energie met koolstofafvang en opslag (BECCS) evenals nieuwe consumptie- en productiepatronen. Zeker in de industriële en in de landbouwsector zal het erg moeilijk zijn om alle emissies naar nul terug te brengen. De overgebleven emissies moeten gecompenseerd worden door land vrij te maken dat kan gebruikt worden voor koolstofabsorptie. Daarnaast is direct air capture of BECCS nodig.

Vraag naar energie en grondstoffen daalt

De experts merken op dat in alle overgangsscenario’s de energievraag aanzienlijk daalt. Door de elektrificatie en het gebruik van koolstofneutrale alternatieven zullen fossiele brandstoffen geleidelijk uitgefaseerd worden. Het potentieel van biomassa is volgens de onderzoekers beperkt. Er zal – naast elektriciteit - gerekend worden op waterstof en e-fuels, vooral in de industriële sector. Wanneer er toch nog fossiele brandstoffen gebruikt worden, moet carbon capture, utilisation and storage (CCUS) soelaas bieden.

Net als de energievraag zal ook de vraag naar materialen in alle klimaatscenario’s dalen. In het scenario waar gedragsverandering centraal staat, is de daling het hardst voelbaar. De experts hebben ten slotte berekend dat er aanzienlijke investeringen in infrastructuur nodig zullen zijn. De omvang kan beperkt worden als de circulaire en deeleconomie zich op grote schaal ontwikkelt. Bovendien zouden de extra investeringen gecompenseerd worden door lagere brandstofkosten.

100 procent hernieuwbare energie

De studie onderzoekt ook de verschillende mogelijkheden per sector. Voor de elektriciteitssector zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om 100 procent hernieuwbare energie te produceren. Daarvoor moet de capaciteit wel stijgen. We hebben een capaciteit van zonne-energie nodig van 30 à 46 gigawatt en een capaciteit van onshore wind van 8 à 9 gigawatt. De offshore capaciteit moet verhogen tot 6 gigawatt in Belgische wateren en met 2 tot 6 extra gigawatt elders in de Noordzee.

Omdat de totale vraag naar elektriciteit zal stijgen, zal er ongeveer 20 à 30 procent van de elektriciteit ingevoerd moeten worden. De onderzoekers geven wel aan dat dat percentage hoger kan liggen. Daarnaast zal het zaak zijn om greep te krijgen op het intermitterende karakter van hernieuwbare energie door onder andere extra opslagcapaciteit te voorzien.

De onderzoekers hopen alvast dat de studie 'Nieuwe scenario's voor het bereiken van klimaatneutraliteit in België tegen 2050' als basis kan dienen voor de verdere uitwerking van een overkoepelend klimaatbeleid.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.