België is middenmoter in nieuwe Europese SDG-index

België is geen koploper op het vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dat blijkt uit een nieuw VN-rapport over de SDG’s in de Europese Unie. Onze buurlanden zijn wel bij de les.

Inès Aoun | 20 november 2019
Sdgs Banner

Met een score van 70,3 staan we op de 11de plaats in de top 28. De doelstelling rond industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) hebben we behaald, maar voor ‘Geen honger’ moeten we nog vele tandjes bijsteken. In vergelijking met de andere EU-landen scoort België goed op innovatie en onderzoek, onderwijs, gezondheid, welzijn op het werk, recyclage van afval en de kwaliteit van ons drinkwater. Voor klimaatactie, hernieuwbare energie, milieuvervuiling en de bescherming van leven op het land en in het water gaan we in het rood. In een apart rapport namen de SDG-experts ook Brussel en Antwerpen onder de loep (zie kader).

Geen enkel land

In vergelijking met de rest van de wereld doet België het relatief goed. In de wereldwijde SDG-index die in juli verscheen, stonden we op plaats 16 van 162. Maar in Europa behoren we tot de middenmoot. Onze buurlanden scoren beduidend beter. Duitsland, Frankrijk en Nederland staan respectievelijk op plaats vijf, zes en zeven.

De Scandinavische landen halen zoals verwacht de beste scores, terwijl Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus helemaal onderaan de lijst bengelen. Toch is geen enkel EU-land op weg om de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen te behalen tegen 2030. Klimaat, biodiversiteit, circulaire economie en een duurzaam landbouw- en voedselsysteem zijn de grootste pijnpunten.

Lees het rapport hier.

De SDG’s in Antwerpen en Brussel

Gelijktijdig met het EU-rapport verscheen er een studie die inzoomt op 25 Europese steden. Een belangrijke analyse, aangezien alle experts het erover eens zijn dat de race tegen 2030 in de steden gewonnen moet worden.

Ook op lokaal vlak is onze regio niet de beste leerling. Antwerpen staat op plaats 21. De sinjorenstad scoort uitstekend op schoon water en sanitair (SDG 6) en op het verminderen van ongelijkheid (SDG 10). Duurzame steden en gemeenten, verantwoorde productie en consumptie, klimaatactie, leven op het land en zelfs vrede, justitie en sterke publieke diensten kleuren echter rood.

Onze hoofdstad staat op de 25ste en laatste plaats. SDG 6 wordt vlot gehaald, maar op het vlak van klimaatactie, leven op het land en vrede, justitie en sterke publieke diensten maken we geen goede beurt.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!