“België haalt klimaatdoelstellingen niet”

Volgens een nieuwe studie van het Climate Action Network (CAN) zal België de klimaatdoelstellingen van Parijs niet halen. Ons land doet het ook veel slechter dan de buurlanden. 

18 juni 2018
Flag 2608475 1920

Climate Action Network (CAN) is de Europese koepel van ngo’s die strijden tegen de klimaatopwarming. Experten van het netwerk onderzochten welke EU-lidstaten op weg zijn om hun doelstellingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Slechter dan onze buurlanden

De onderzoekers gaan na of de lidstaten een ambitieus beleid voeren en welke vooruitgang ze hebben geboekt op vlak van het verminderen van de CO2-uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie van woningen. België staat op de zestiende plaats en is daarmee een van de slechtste leerlingen van de klas. De best scorende landen zijn Zweden (77 procent), Portugal (66 procent), Frankrijk (65 procent), Nederland (58 procent) en Luxemburg (56 procent). Helemaal onderaan staan Estland (24 procent), Ierland (21 procent) en Polen (16 procent).

Op de vingers getikt

Volgens CAN speelde België vroeger een voortrekkersrol op het vlak van klimaatdoelstellingen. Nu hinken we achterop. “België gaat hoogstwaarschijnlijk de emissiedoelstelling voor 2020 niet halen”, luidt het rapport. Onze uitstoot stijgt al sinds 2014, voornamelijk in de transport- en bouwsector. Dat heeft te maken met een gebrek aan ambitie en het feit dat vier overheden bevoegd zijn voor klimaat. Dat leidt tot volgens CAN een onsamenhangend beleid.

CAN stelt ook vast dat we het doel om tegen 2020 voor twintig procent te draaien hernieuwbare energie niet zullen halen. Vorige week besliste Europa dat het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2030 32 procent moet bedragen, in plaats van de afgesproken 27 procent. Maar die beslissing moet nog definitief goedgekeurd worden door de EU-ministers en de EU-parlementsleden. Vlaanderen lag echter dwars en steunde de strengere doelstellingen niet. CAN tikt België daarvoor op de vingers.

Duidelijke visie

CAN lijst enkele concrete aanbevelingen op die ons op weg moeten helpen. België moet volgens CAN met een duidelijke visie naar buiten komen over hoe we moeten evolueren naar een koolstofvrije economie tegen 2050. Daarnaast moeten alle regeringen in ons land beter samenwerken rond klimaat. Bovendien zijn er meer maatregelen nodig om de stijgende CO2-uitstoot tegen te gaan.

Ons land moet eveneens inzetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. CAN raadt België aan om een samenhangend energie-actieplan op te stellen. “Ook de kernuitstap moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd”, vindt CAN.

U kunt het volledige rapport hier raadplegen. 

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!