Partnernieuws

België en Duitsland wisselen straks rechtstreeks stroom uit

Twee jaar nadat de eerste schop in de grond ging, is de directe verbinding tussen de netten van transmissienetbeheerders Elia en Amprion klaar. Vanaf 18 november kunnen België en Duitsland via ALEGrO rechtstreeks stroom uitwisselen. “Met de ALEGrO-interconnector wordt de Europese Energie-unie realiteit”, zegt premier Alexander De Croo.

Inès Aoun | 13 november 2020
Elia 61690
Het conversiestation van ALEGrO in het Waalse Lixhe.

Aan ALEGrO – wat staat voor Aachen Liège Electricity Grid Overlay hebben de netbeheerders Elia en Amprion 10 jaar lang gewerkt. Die laatste is actief in enkele deelstaten in het westen van Duitsland. De verbinding van 90 kilometer maakt het mogelijk om 1000 megawatt (of 1 gigawatt) extra elektriciteit uit te wisselen. Dat komt ongeveer overeen met het stroomverbruik van een stad met 1 miljoen inwoners.

Vanaf 18 november kunnen België en Duitsland marktpartijen stroom kopen of verkopen via het day-ahead toewijzingsmechanisme. Dat betekent dat de elektriciteit de dag voor het transport wordt verhandeld. Op 8 december wordt intraday-verhandeling, oftewel verkoop tijdens de dag zelf, mogelijk. Begin 2021 kan stroom op langere termijn worden verkocht.

Een van de grootste windproducenten

De ingebruikname van ALEGrO is om meerdere redenen belangrijk. Chris Peeters, CEO van Elia Group: “De interconnector versterkt de bevoorradingszekerheid voor beide landen en draagt bij aan prijsconvergentie (gelijke prijzen tussen de verschillende energiemarkten, red.).

ALEGrO bevordert ook de energietransitie door een betere integratie van hernieuwbare energie in de energiemarkt mogelijk te maken. “Het project zorgt voor een betere verdeling van windenergie tijdens de piek- en dalmomenten”, beaamt premier Alexander De Croo. “Dat is bijzonder relevant voor ons land, want we sluiten aan op de regio Noordrijn-Westfalen, een van de grootste producenten van windenergie in Duitsland.”

Europese Energie-unie

De directe lijn met Duitsland moet er mee voor zorgen dat België haar klimaatbeleid kan realiseren. Maar Duitsland heeft ons ook nodig. Chris Peeters: “De transitie van een economie gebaseerd op nucleaire energie en fossiele brandstoffen naar een die draait op hernieuwbare energie is voor ons allebei een grote uitdaging. Zowel Duitsland als België zijn dichtbevolkt. En verspreid over beide landen bevinden zich verschillende energie-intensieve industrieclusters. Elk apart is het moeilijk om genoeg hernieuwbare energie produceren. Door samen te werken, kunnen we elkaar helpen.”

Ons land heeft ook al directe verbindingen met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe interconnector maakt van België een cruciale schakel in de realisatie van een geïntegreerd Europees elektriciteitssysteem. “De nieuwe stroomverbinding tussen België en Duitsland is niet alleen belangrijk voor onze beide landen, maar ook voor de handel in elektriciteit en voor het waarborgen van de stroomvoorziening in heel Europa”, meent bondskanselier Angela Merkel. Premier De Croo vult aan: “Met ALEGrO wordt de Europese Energie-unie een realiteit.”

Green Deal

De geïntegreerde elektriciteitsmarkt zal op termijn nog worden uitgebreid. Elia werkt aan verschillende projecten die tegen 2030 worden uitgerold. Chris Peeters: “Om de doelstellingen uit de Green Deal te behalen, moeten er nog meer interconnectors komen, zowel op land als op zee. Maar met ALEGrO hebben we alvast een hele belangrijke stap gezet.”

Het traject van ALEGrO (klik op de foto om te vergroten).

Hoe werkt de ALEGrO-interconnector?

De aanleg van de 90 kilometer lange interconnector was een huzarenstukje, waar Elia en Amprion tien jaar lang aan werkten. ALEGrO verbindt het conversiestation in het Waalse Lixhe met dat in het Duitse Oberzier. Die zetten de gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC). AC wordt op 98 procent van het Belgische net gebruikt. DC wordt dan weer gebruikt om grote hoeveelheden elektriciteit in beide richtingen over lange afstand te transporteren.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!