België blijft te veel broeikasgassen uitstoten

Ons land ligt voorlopig niet op koers om tegen 2035 minder broeikasgassen uit te stoten, zo schrijft De Standaard. Integendeel: met het huidige pakket aan klimaatmaatregelen zou de uitstoot de komende jaren zelfs toenemen.

Tom Wolfs | 15 maart 2019
Industry 3454488 1920

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen wil de Europese Unie tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Daarvoor moet de netto uitstoot van broeikasgassen op termijn naar nul. Broeikasgassen die toch nog vrijkomen, moeten worden opgevangen en opgeslagen. Ook België heeft zich voorgenomen om minder CO2, methaan en andere schadelijke gassen uit te stoten. Maar voor de periode tussen 2016 en 2035 wordt dat doel alvast gemist, bericht De Standaard.

124,2 miljoen ton CO2

De krant kon een tussentijds klimaatrapport inkijken van de verschillende overheden in ons land, dat elk jaar aan Europa moet worden overgemaakt. Uit het rapport blijkt dat met de klimaatmaatregelen die tot nu toe genomen zijn, de uitstoot van broeikasgassen niet naar beneden gaat. Integendeel: in 2035 zullen we met z’n allen zo’n 124,2 miljoen ton aan CO2-equivalent de atmosfeer in sturen, acht procent meer dan in 2016. Volgens De Standaard is dat voor een deel te wijten aan de energiesector. In het licht van de kernuitstap zou die de komende jaren opvallend meer broeikasgassen uitstoten, van 20 naar 30 miljoen ton.

Extra maatregelen

Het rapport houdt geen rekening met de bijkomende inspanningen die de Belgische klimaatadministraties vorig jaar hebben beloofd. Die extra maatregelen, vandaag op tafel van de Europese Commissie, zouden de uitstoot van broeikasgassen in ons land tegen 2035 terugdringen tot 96,5 miljoen ton. Vooral een vergroening van het Belgische verkeer moet daaraan bijdragen, onder meer via een slimme kilometerheffing. De zware industrie en de landbouw blijven voorlopig uit het vizier van het nieuwe beleid.

Bron: De Standaard

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!