Plus België behoort tot 23 landen met grootste waterschaarste

Het World Resources Institute waarschuwt voor hoge tot extreme waterschaarste voor een derde van de wereldbevolking. Ook België behoort daartoe. Dat komt volgens de organisatie niet alleen door de aanhoudende droogte, maar vooral door de hoge bevolkingsdichtheid.

Ellen Vervoort | 9 augustus 2019
Garden Hose 413684 1920

Wereldwijd hebben zeventien landen te maken met extreem grote waterschaarste. In die landen gebruiken de landbouw, industrie en steden meer dan 80 procent van het water waarover ze beschikken. Dat blijkt uit een studie van ngo World Resources Institute (WRI), dat zich baseerde op klimaatmodellen, demografische criteria en sociaaleconomische trends.

Zevenentwintig landen staan één categorie lager en kampen met een hoog tekort aan drinkbaar water. Zij gebruiken jaarlijks minstens 40 procent van het beschikbare water. België is daar één van, als derde Europese land in de ranking, na San Marino en Cyprus. Landen met een hoog of extreem hoog tekort aan drinkwater zijn kwetsbaar voor klimaatveranderingen, en dat terwijl de vraag naar water toeneemt door de bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en urbanisatie.

Dichtbevolkt Vlaanderen

Dat België zo hoog in dat lijstje staat, is geen verrassing. Op Susanova berichtten we al vaker over onze waterschaarste. Volgens de VMM is een niet te onderschatten en vaak vergeten oorzaak de dichte bebouwing en alomtegenwoordige verharding. “De toename van verharde oppervlakten heeft de voorbije decennia het infiltratieoppervlak van regenwater voor de voeding van de ondergrond zeer sterk doen afnemen.” En ook onze economie is in toenemende mate afhankelijk van water: de chemiesector, de sector van cokes en raffinaderijproducten, de groothandel en de voedingssector zijn samen goed voor 45 procent van het drinkwaterverbruik.

De voorbije bloedhete en droge zomers met code oranjes en tijdelijke sproeiverboden als gevolg, heeft heel wat Vlamingen wakker geschud. Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het huishoudelijk waterverbruik in 2017 met 1,3 procent daalde in vergelijking met 2016. Maar aangezien het niet-huishoudelijke verbruik met 4,9 procent aangroeide, bleven we plakken op een globale stijging van 1 procent.

Saudi-Arabië

De meeste landen met een extreem hoog risico op waterschaarste bevinden zich echter in het Midden-Oosten en het noorden van Afrika. Volgens de Wereldbank dreigen die landen zelfs de grootste economische verliezen als gevolg van de klimaatgerelateerde waterschaarste te lijden. Zuiveringsinstallaties bieden daar volgens het WRI een oplossing, want de regio laat nog 82 procent van het afvalwater verloren gaan.

Saudi-Arabië, dat op de achtste plaats in de WRI-ranking staat, maakt wel gebruik van 30 ontziltingsinstallaties op 17 locaties om de bevolking van voldoende drinkwater te voorzien. Het koninkrijk plant er bovendien nog meer. Toch kan de ontzilting van zeewater ook nadelige milieueffecten hebben. Doordat de technologie vandaag nog niet op punt staat, blijft er brijn (water met een hoge concentratie aan zout) over en dat wordt vaak in de zee geloosd. Het probleem? Zee-organismen zijn niet bestand tegen die hoge zoutconcentraties.

Het land boort ook grondwater aan, waardoor op termijn uitputting dreigt. In maart lanceerde Saudi-Arabië daarom een programma dat het waterverbruik tegen 2030 drastisch moet inperken: van 263 liter naar 150 liter per persoon per dag. Die ambitieuze doelstelling wil Saudi-Arabië bereiken door water optimaler te gebruiken, lekken op te sporen en het gedrag van consumenten en bedrijven te veranderen. Vandaag staat het land op de derde plaats wat jaarlijks waterverbruik per capita betreft.

Biologische waterzuivering

Opvallend: Namibië doet het als een van de droogste landen van Afrika met een 37e plaats beter dan België. Er valt gemiddeld maar 250 millimeter regen per jaar. Maar doordat het land slim gebruikmaakt van afvalwater, is het risico op waterschaarste er kleiner dan in ons land. Aan de rand van hoofdstad Windhoek staat sinds 1968 een installatie die afvalwater zuivert via biologische processen en drinkbaar water levert aan 350.000 inwoners. In totaal leven 368.000 van de 2,5 miljoen inwoners in de hoofdstad.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.