België bant soja en palmolie in biobrandstoffen

Federaal minister van Leefmilieu en Klimaat Zakia Khattabi verbiedt vanaf midden 2022 het gebruik van palmolie in biobrandstoffen, vanaf 2023 is ook soja verboden.

Inès Aoun | 14 april 2021
Biobrandstof

Milieu-experts waarschuwen al langer voor de gevolgen van biobrandstoffen van de eerste generatie. Die worden gemaakt van voedingsgewassen zoals maïs, suikerriet, palmolie en soja en worden gemengd met diesel of benzine (bijvoorbeeld 5 of 10 procent). Zulke brandstoffen brengen de voedselzekerheid in gevaar en werken onder andere ontbossing in de hand. Biobrandstoffen van de tweede generatie worden daarentegen vervaardigd uit afval. Ook die worden vermengd met diesel of benzine.

100.000 voetbalvelden

In 2018 beslisten het Europees Parlement en de EU-lidstaten om palmolie geleidelijk uit te faseren tegen 2030. Minister Khattabi wil nu sneller schakelen: “Het gebruik van de meest schadelijke biobrandstof, die uit palmolie, is tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd op de Belgische markt naar 231 miljoen liter. Deze brandstoffen hebben nauwelijks tot geen voordeel ten opzichte van klassieke fossiele brandstoffen vanuit klimaatoogpunt, maar leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en zelfs mensenrechtenschendingen.”

“Alleen al om de biodiesel voor de Belgische markt te produceren zijn er palmolieplantages nodig met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 voetbalvelden. Uit studies weten we dat minstens de helft van die palmolieplantages is aangeplant op grond die in een recent verleden ontbost is.”

Volledig verbod

De minister geeft aan dat deze ban een eerste stap is om de negatieve milieueffecten van het federale biobrandstoffenbeleid te stoppen. “De federale regering zal ook de vraag naar (bio)brandstoffen verminderen door in te zetten op elektrisch vervoer en vervoer per trein”, besluit minister Khattabi.

Ngo’s als Greenpeace, WWF, Oxfam, BBL en 11.11.11 zijn blij met het verbod op palmolie en soja, maar eisen dat het wordt uitgebreid naar alle biobrandstoffen van de eerste generatie. “Rijden op voedsel is slecht beleid, ook wanneer palmolie en soja gebannen worden. België moet tegelijk dus dringend werk maken van een aanpassing van de totale doelstelling voor biobrandstoffen en een uitfasering van de eerste generatie”, zeggen de ngo’s.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!