Plus Bedrijven voelen zich onvoldoende voorbereid voor ontwikkelingen in ESG-rapportage

Bijna twee derde van de senior besluitvormers vindt dat hun organisatie onvoldoende voorbereid is om te voldoen aan de vereisten voor ESG-rapportage (milieu, sociaal en goed bestuur). Dat blijkt uit een wereldwijde enquête in opdracht van cloudplatform Workiva Inc.

Lien Moris | 23 augustus 2022
Pexels Meeting Grafieken

"ESG-rapportagevereisten ontwikkelen zich voortdurend en bedrijven worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit en risico's bij het consolideren van niet gelijkwaardige financiële en niet-financiële gegevens om samenhangend te rapporteren over hun ESG-prestaties", zegt Julie Iskow, directeur & COO bij Workiva.

ESG-rapportage evolueert

Rapporteren over ESG, klimaat, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen blijkt een vrij nieuwe bezigheid te zijn voor bedrijven. 58 procent van de respondenten bevestigt dat hun organisatie er de afgelopen één tot drie jaar mee begonnen is, terwijl 14 procent nog geen formeel rapport heeft uitgebracht.

Volgens de bevindingen gebeurt rapporteren momenteel door een breed scala aan afdelingen binnen organisaties, wat aangeeft dat er behoefte is aan aanzienlijke samenwerking tussen de verschillende teams. 35 procent van de respondenten zegt dat ESG-rapportage in handen is van de chief sustainability officer. In nog eens 35 procent van de gevallen leidt de afdeling Operaties & Faciliteiten het proces, 30 procent van de deelnemers geeft aan dat dat de verantwoordelijkheid is van het departement Financiën. In 28 procent van de gevallen neemt hr het proces in handen. Daarnaast zijn ook de marketing-, aankoop- en juridische dienst nauw betrokken.

Formele ESG-betrokkenheid is volgens de respondenten een continu en belangrijk proces voor hun organisatie. Bijna de helft bevestigt dat ze hun materiële topics (die ertoe doen voor hun bedrijfsvoering, het milieu of de mens) elke drie tot zes maanden opnieuw bekijken en 29 procent zegt dat dat jaarlijks gebeurt. Bijna twee derde geeft aan dat formele betrokkenheid van stakeholders in belangrijke mate bijdraagt aan het bepalen van hun materiële topics.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nood is aan technologie om transparante, accurate gegevens te kunnen aanleveren en de verslaggeving te vereenvoudigen.

Focus op milieu

De ‘E’ in ESG blijkt het belangrijkste aandachtspunt te zijn voor organisaties. De respondenten voorspelden dat in de komende 12 tot 18 maanden 43 procent van het interne ESG-budget van hun organisatie aan milieuaspecten zal worden besteed, 29 procent aan sociale aspecten en 28 procent aan goed bestuur.

Het milieuluik omvat ook twee van de grootste uitdagingen met betrekking tot ESG-rapportage. Dat zijn volgens de respondenten broeikasgasprotocollen berekenen om scope 1-, 2- en 3-emissies te meten en koolstofdata van beleggerskwaliteit voorleggen.

Mandi McReynolds, Head of Global ESG bij Workiva: "Stakeholders vragen om meer gedetailleerde en uniforme gegevens met betrekking tot ESG. Met de recente Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in Europa, de ESG disclosure-regel voorgesteld door de SEC (de Amerikaanse toezichthouder van de effectenbeurzen, red.), en de aanbevolen 27 Core ESG Metrics van investeringsmaatschappij Singapore Exchange, wordt ESG-rapportage complexer voor organisaties. In het bijzonder zien we bedrijven worstelen met de vraag hoe ze nauwkeurig kunnen voldoen aan de vereiste toelichtingen rond de 'E' in ESG om de uitstoot van broeikasgassen te rapporteren met boekhoudgegevens op koolstofniveau."

Positieve bedrijfswaarde

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat bedrijven de zakelijke waarde van hun ESG-rapportage inzien. Zeven op de tien respondenten verklaarden dat de duurzaamheidsverslaggeving van hun organisatie al een positieve impact heeft gehad op het behoud en de werving van klanten (72 procent), kostenbesparingen (71 procent), de betrokkenheid van verzekeringen/kredietinstellingen (71 procent) en heeft geleid tot een vermindering van risico's op lange termijn (71 procent). De meerderheid van de respondenten merkte ook op dat de ESG-rapportage het moreel van de werknemers (71 procent), de wervingsinspanningen voor werknemers (69 procent) en de relaties met investeerders en belanghebbenden (70 procent) heeft verbeterd.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder medewerkers van 1300 organisaties uit verschillende sectoren in onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Singapore.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.