Meer dan 100 Vlaamse bedrijven investeren in biodiversiteit op bedrijfsterrein

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Dat doen ze via de Green Deal van de Vlaamse overheid. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Biodiversiteit
Anne Vandenbosch en Katelijne Norga | 4 juli 2018
30929620168 2C818Db2Ca O
Departement Omgeving

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten (zie Wat is een Green Deal?). De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit ijvert specifiek voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen en wil het draagvlak daarvoor sterker maken. Voor deze Green Deal slaan het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, het studiebureau Corridor en Natuurpunt de handen in elkaar met meer dan 100 Vlaamse bedrijven, organisaties en (lokale) besturen. De Green Deal werd vandaag gezamenlijk ondertekend door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en alle initiatiefnemers en deelnemers.

Beter met groen

“We merken dat heel wat bedrijven de terreinen rond hun gebouw intensief maaien en de percelen strak onderhouden”, vertelt Steven Vanonckelen, beleidsmedewerker bij het Departement Omgeving en verantwoordelijke voor deze Green Deal. “Bedrijven hebben meestal weinig aandacht voor een meer biodivers beheer, met een bredere waaier aan planten en bomen en eventueel ook waterpartijen. Nochtans kan het extensievere en meer natuurvriendelijke onderhoud van een terrein een stuk goedkoper zijn. Een standaard gazon moet in het seizoen om de drie weken een maaibeurt krijgen, terwijl extensief beheer gemiddeld maar twee keer per jaar een ingreep vraagt.”

Die kostenbesparing is nog maar één van de voordelen, benadrukt Vanonckelen: “Als bedrijf hoor je aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van je werknemers. Steeds meer studies tonen aan dat werknemers zich beter in hun vel voelen en beter presteren in een groene omgeving. Biodiversiteit draagt ook bij tot waterzuivering en -berging, zorgt voor schonere lucht en brengt verkoeling. Deze Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit past dus volledig in een bedrijfsvoering die maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen nastreeft. En dat resulteert dan weer in een positief imago voor het bedrijf of de organisatie.”

2 2017 03 02 Fotoshoot Vlaamse Overheid Absoluut 03  Steven Vanonckelen 022

“Een standaard gazon moet om de drie weken een maaibeurt krijgen. Een extensief beheer vraagt gemiddeld twee keer per jaar een ingreep”

Steven Vanonckelen (Departement Omgeving)
Vlaamse Overheid

Beperkte inspanning

Bedrijven kunnen de natuurwaarde van hun terreinen op verschillende manieren verhogen, meestal met vrij eenvoudige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan nestgelegenheid, waterpartijen, een streekeigen beplanting of geen gebruik van pesticiden. “De werkwijze kan ook ruimer”, zegt Vanonckelen. “Vaak liggen er natuurgebieden in de omgeving. Door het bedrijfsterrein hierop te laten aansluiten of door terreinen van aanpalende bedrijven samen aan te pakken, creëren we groene stapstenen. Dieren en planten kunnen zo migreren van de ene zone naar de andere. Deze groene bufferstroken zijn enorm waardevol voor de natuur.”

Groen op het bedrijventerrein helpt ook om de impact van de klimaatverandering te temperen. “Op heel wat terreinen nam de laatste jaren de kans op wateroverlast toe. Hoe meer asfalt, hoe minder water er kan infiltreren in de bodem, en parkings zijn vaak de schuldige. Door ze anders aan te leggen, kan je als bedrijf zelf het verschil maken. Technieken en materialen met een combinatie van gras en steen houden de parkeerzone moddervrij, zorgen voor meer groen en laten het water infiltreren. Ook op hete dagen voel je het verschil tussen een omgeving van asfalt en beton en een groene inkleding.”

Al meer dan vijftig deelnemers

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit mikt breed. Zowel bedrijven als sectororganisaties, intercommunales, steden en gemeentes kunnen instappen. Intussen bevestigden al meer dan vijftig bedrijven en organisaties hun deelname, waaronder bekende namen als Colruyt Group, IKEA Distribution, Aquafin, Roularta en Technopolis.

Dit engagement vergt overigens geen onoverkomelijke inspanningen. Je maakt een beknopt plan op waarin beschreven staat welke acties je zal ondernemen, hoe je je terrein permanent of tijdelijk van natuur zal voorzien, en hoe je het terrein gaat beheren. “Het actieplan helpt het bedrijf of de organisatie om realistische acties te formuleren en die jaarlijks op een eenvoudige manier te evalueren en op te volgen. Verder komt er een lerend netwerk dat bedrijven en organisaties zal ondersteunen.”

Goede voorbeelden

Het Departement Omgeving heeft een faciliterende rol. “Een Green Deal is een engagementsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Je wordt op het einde niet afgerekend op de behaalde resultaten. Je moet wel aantonen dat je er als bedrijf voor gaat tijdens die drie jaar. Wij engageren ons als overheid om een positieve dynamiek te creëren en mogelijke obstakels weg te werken. Tijdens events van het lerend netwerk brengen we de diverse partners samen. We willen goede praktijken tonen en de bedrijven die in deze Green Deal stappen in een positief daglicht stellen.”

Interesse? Schrijf u dan voor 1 september in via www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit.

Welke bedrijven gaan voor groen?

Bedrijven als Colruyt Group en Roularta gingen samenwerkingen aan met Natuurpunt of Corridor. Ze willen nu de rol van ambassadeur voor biodiversiteit opnemen.

Colruyt Group werkte in het verleden al aan de biodiversiteit op haar terreinen. Op het terrein met het distributiecentrum in Ollignies kwam er een wadi en inheemse beplanting, en daarnaast werd er ook een oppervlakte van 35.770 m² bloemenweides aangelegd. Verder werd de kantorenzone Wilgenveld Halle biodivers ingericht: een wandelpad, inheemse beplanting (9000 m²), gemengde hagen (400 meter), bloemenweides (3000 m²), een pluktuin met bessenstruiken en leifruit, een boomgaard met 35 hoogstammen, nestgelegenheid voor koesterburen (soorten die voorkomen in een bepaalde regio of streek) en andere dieren, twee poelen, bijenhotels, enz. Verder worden de terreinen van alle biowinkels voorzien van inheemse beplanting, bloemenweides, bijenhotels, nestkasten en groene gevels waar mogelijk. Ten slotte wordt de mogelijkheid tot tijdelijke natuur bekeken bij het distributiecentrum Laekebeek (4 ha). De bedrijvenfamilie engageert zich nu voor de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit.

Roularta had altijd al aandacht voor een groene omgeving rond de bedrijventerreinen. In Roeselare zorgt een bloemenweide voor meer biodiversiteit rond hoofdzetel, drukkerijhallen en parking, en ook het researchcenter in Zellik en het redactiehuis in Brussel baden in het groen. Concreet wil Roularta inspanningen leveren door bomen en bessendragende heesters aan te planten, nestkastjes te hangen en bijenkorven en insectenhotels te installeren.

Wat is een Green Deal?

Met een Green Deal wil de Vlaamse overheid allerlei actoren samenbrengen rond een complexe, vaak innovatieve problematiek. Samen definiëren ze de (wettelijke) barrières om die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die uitdagingen en barrières pakken ze ook effectief aan.

De overeenkomst moet een hefboom zijn voor andere, toekomstige initiatieven. Ze bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning. De rol van de overheid is vooral faciliterend en ondersteunend.

Lopende Green Deals in Vlaanderen zijn Circulair Aankopen en Gedeelde Mobiliteit. In de toekomst zullen er naast de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit nog andere Green Deals afgesloten worden.

MVO

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!