MVO

Plus “Belgische bedrijven adopteren SDG’s te weinig als een geheel”

We zijn vrij goed bezig, maar er is nog een ruime marge voor verbetering: die conclusie kunnen we trekken uit de resultaten van de eerste Belgische SDG Barometer, een onderzoek naar de toepassing van de zeventien SDG’s bij 409 bedrijven en organisaties. “We moeten ondernemingen wijzen op de bredere rol die ze in de samenleving vervullen. Nu pikken ze de thema’s uit die het meest relevant zijn voor hun activiteiten”, zegt Lars Moratis, professor in Corporate Social Responsibility aan de Antwerp Management School en coördinator van de SDG Barometer.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
De SDG's: hoever staan we in België?
Bart Vancauwenberghe | 17 december 2018
Sdgs Banner

“We vonden het relevant om, twee jaar nadat de SDG’s wereldwijd in voege zijn getreden, te zien in hoeverre Belgische ondernemingen ze hebben geadopteerd”, vertelt professor Lars Moratis. Meer dan vierhonderd organisaties en bedrijven verleenden hun medewerking aan de grootschalige doorlichting. Circa twee op de drie (63 procent) geven aan de SDG’s actief in hun werking te implementeren. Daarmee haalt België een vrij mooie score.

“Ik ben optimistisch over de initiatieven die in België sinds de start van de SDG’s zijn genomen”, beklemtoont Moratis. “Belgische organisaties onderscheiden zich daarmee in positieve zin, maar net als ondernemingen in heel wat andere landen struikelen ze over de prioriteiten. Als bedrijven de SDG’s willen implementeren, voeren ze in de regel eerst een zogenaamde materialiteitsanalyse uit en pikken ze er vervolgens de thema’s uit die het meest relevant zijn voor hun activiteiten. Uiteraard doet iedereen zijn best om in te zetten op initiatieven die de klimaatverandering aanpakken, maar andere SDG’s worden in de context van de Belgische maatschappij als minder belangrijk beschouwd. Zo wordt er door bedrijven bijvoorbeeld amper ingezet op de doelstelling ‘Geen Honger’.”

“In een maatschappij waarin de meeste mensen goed hun brood verdienen, lijkt het streven naar gendergelijkheid belangrijker dan armoedebestrijding. In een land als Jemen is het leven van miljoenen mensen bedreigd door de hongersnood. Daar kunnen we ons in ons deel van de wereld amper iets bij voorstellen. Het is noodzakelijk daarop te anticiperen door bedrijfsleiders duidelijk te maken dat armoede vaak dichterbij is dan ze denken. Wie bijvoorbeeld onder zijn medewerkers een onderzoek zou voeren naar wie een beroep doet op schuldsanering en -bemiddeling, zou merken dat dat best een relevant thema is. Streven naar ‘Geen Honger’ is iets wat de meeste bedrijfsleiders als een verantwoordelijkheid van de overheid beschouwen, maar ze kunnen er zelf ook een rol in spelen door bijvoorbeeld samen te werken met lokale voedselbanken. Het is niet toevallig dat ‘Geen Honger’ volgens de richtlijnen van de Agenda 2030 van de VN een basisvoorwaarde is om alle andere SDG’s te verwezenlijken: het is een kwestie van menselijke waardigheid.”

Kennis opvijzelen

Een kwart van de respondenten (24 procent) kent de SDG’s, maar heeft geen idee hoe die in de eigen bedrijfsvoering te integreren. “Dat fenomeen zien we vooral opduiken bij kleinere ondernemingen”, zegt Moratis. “Over grote bedrijven hoeven we ons op dat vlak geen zorgen te maken: die hebben in hun boardroom doorgaans voldoende kennis verzameld zitten en beschouwen de implementatie van de SDG’s als een evidentie. Bij kmo’s zullen we nog harder moeten inzetten op sensibilisering om hen te overtuigen van de relevantie. Sector- en werkgeversorganisaties kunnen daar een belangrijke rol in spelen. In dat kader is het positief dat Voka zijn Charter Duurzaam Ondernemen gestoeld heeft op de SDG’s. Dat is essentieel, temeer omdat uit ons onderzoek blijkt dat sommige doelstellingen meer communicatieve ondersteuning kunnen gebruiken om volwaardig deel uit te maken van bedrijfsstrategieën.” Naast ‘Geen Honger’ geldt dat ook voor ‘Leven in het Water’, samen de twee minst gekozen SDG’s. “Ook het streven naar biodiversiteit is voor veel ondernemingen blijkbaar een thema waarvan ze niet beseffen welke toegevoegde waarde ze kunnen bieden. De SDG’s alléén zullen daar niet voor een kentering kunnen zorgen. Ze moeten worden ondersteund door flankerende acties. Bepaalde overheidsstimuli zouden daarbij cruciaal kunnen zijn.”

“‘Leven in het Water’ lijkt voor veel bedrijven weinig tastbaar, maar is bijvoorbeeld perfect te koppelen aan de plasticsoep. In alles wat we doen, dus ook in veel bedrijfsprocessen, hebben we te maken met plastic. Die problematiek is dus echt wel tastbaar voor iedereen. Net door als bedrijf initiatieven te nemen, bijvoorbeeld in een partnership met sociale ondernemers, kan je de media bereiken en dat thema aan de oppervlakte brengen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.