Antwerpse partners onderzoeken potentieel warmtenet rond Agfa-Gevaert

Eandis, Agfa-Gevaert en de omliggende steden en gemeenten van de multinational gaan na of de restwarmte van de multinational kmo's en woonwijken in de buurt kan verwarmen. Daarvoor laten ze een een grondige detailstudie uitvoeren. In oktober worden de eerste resultaten verwacht.

Margot Kennis | 28 juni 2018
Agfa 872395 960 720

Concreet wordt onderzocht of de industriële restwarmte van Agfa-Gevaert gebruikt kan worden om het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de kmo-zone aan de Vredebaan in Mortsel te verwarmen. Uit een eerste verkenning (in opdracht van de provincie Antwerpen) bleek alvast dat zo’n warmtenet een kans maakt. Om het potentieel verder te onderzoeken werkt Kelvin Solutions nu aan een gedetailleerde studie.

Praktisch haalbaar en rendabel

Bij een warmtenet stroomt de restwarmte van industriële processen via een buizennetwerk tot bij de consument. Omdat een warmtenet maximaal gebruik maakt van de beschikbare restwarmte, vormt het een goed hulpmiddel in de strijd tegen CO2-uitstoot. Als het onderzoek uitwijst dat het warmtenet rond Agfa-Gevaert een haalbare kaart is, kan het jaarlijks 800 à 1200 ton aan CO2 uitsparen. Op die manier zou het warmtenet een bijdrage kunnen leveren aan het klimaatbeleid van Antwerpen, Mortsel en Edegem.

De grondige detailstudie moet onder meer onderzoeken of het warmtenet ook rendabel is. De gebruikers in de omliggende woonwijken mogen immers niet meer betalen dan in een alternatief scenario met aardgas.

Formele samenwerking

Voor het onderzoek naar het potentieel van het warmtenet gaan de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Eandis en Agfa-Gevaert een formele, toekomstgerichte samenwerking met elkaar aan. De provincie Antwerpen neemt de aansluiting van het intergemeentelijk warmtenet met andere potentiële initiatieven in de regio voor haar rekening.

Als het onderzoek positieve resultaten oplevert, zou het warmtenet op termijn ook uitgebreid kunnen worden naar andere wijken in de omgeving.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!