Antwerpen wil tegen 2030 warmtenet voor 33.000 woningen

Het schepencollege van de Stad Antwerpen heeft de ‘Roadmap 2030: Stadsbreed warmtenet Antwerpen’ goedgekeurd. Dat plan vormt de leidraad voor de realisatie van een groot warmtenet.

Inès Aoun | 22 juni 2022
Antwerpen Groot

In samenwerking met netbedrijf Fluvius zet de Stad Antwerpen formeel de eerste stap naar een warmtenet. Het net moet tegen 2030 een CO2 -reductie van 71.000 ton per jaar opleveren. Dat komt overeen met een volledige verduurzaming van de warmtevraag van circa 33.500 wooneenheden of bijna 10 procent van de huidige residentiële en tertiaire warmtevraag in de stad. De gebouwen die aangesloten zullen worden, zijn grote nieuwbouwprojecten, ziekenhuizen, gebouwen met publieke functies, bedrijfslocaties … Het warmtenet vergt een investering van circa 500 miljoen euro verdeeld over 20 projecten door de gehele stad.

Stappenplan

Om dat warmtenet te realiseren, heeft Antwerpen een roadmap opgesteld. De Roadmap 2030 zet een strategie en een stappenplan uit om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dankzij een stadsbreed warmtenet zullen bijkomende industriële (rest)warmtebronnen - langs de Scheldelaan en in de Melselepolder- en bijkomende warmteafnemers -in de nabijheid van warmtetransportleidingen en pilootzones- worden aangesloten.

2050

Het warmtenet is voorzien op een uitbreiding zodat tegen 2050 tot 200.000 gezinnen of 50 procent van de Antwerpse gebouwen zich kunnen aansluiten. Het eerste net zal zich uitstrekken langs de Scheldekaaien en op Linkeroever. In een latere fase kan ook langs de Ring een warmtetransportverbinding worden aangelegd. De reservatiestroken voor de buizen van het warmtenet worden daarvoor nu al voorzien.

Tom Meeuws, schepen voor Leefmilieu: “Met dit stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Dat is historisch. We doen in 15 jaar waar Amsterdam 30 jaar over deed. We bieden duizenden woningen en honderden stadsgebouwen een eenvoudige ‘net voor de deur’-oplossing om duurzaam te verwarmen zonder nog een gram CO₂ uit te stoten. We bieden meer energiezekerheid voor aangesloten gezinnen zodat die niet langer moeten wakker liggen van exploderende gasfacturen.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!