Antwerpen experimenteert met innovatieve lichtgewichtzonnepanelen voor grote dakoppervlakken

Op het dak van de Groothandelsmarkt op Kielsbroek zijn lichtgewichtzonnepanelen geplaatst. Ook op drie andere locaties in Antwerpen werd het dak of de gevel uitgerust met zonnepanelen. Samen zullen zij het jaarverbruik aan elektriciteit van 150 gezinnen produceren. Door grote dak- en geveloppervlakken te gebruiken voor de productie van zonne-energie wil de stad de productie van elektriciteit vervijfvoudigen tegen 2030.

13 juli 2021
Zorgbedrijf Dienstencentrum Hof Ter Beke Copyright Ecopower
Zorgbedrijf Dienstencentrum Hof Ter Beke krijgt lichtgewichtzonnepanelen.
Copyright Ecopower

De stabiliteit van het gebouw kan klassieke zonnepanelen niet dragen. Daarom werd geëxperimenteerd met lichtere varianten. Die zijn weliswaar duurder maar minder belastend voor het gebouw.

Naast de Groothandelsmarkt werden nog drie andere gebouwen op het Antwerpse Zuid uitgerust met zonnepanelen binnen het project Circulair Zuid. Het dak van een nieuw kantoorgebouw in de Michel de Braeystraat (240 vierkante meter) en dat van het dienstencentrum Hof Ter Beke in de Balansstraat (320 vierkante meter) kregen meer klassieke opzetpanelen. De warmtecentrale van Fluvius op Nieuw Zuid kreeg zonnepanelen op de gevel in plaats van het dak. Dit zijn speciale panelen die dankzij een innovatieve technologie de kleur van de gevel benaderen, waardoor de panelen esthetisch mooi aansluiten bij het gebouw.

3000 m² aan zonnepanelen

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Op de 4 gebouwen samen wordt op een totale oppervlakte van 3640 vierkante meter elektriciteit geproduceerd die overeenkomt met een gemiddeld jaarverbruik van 150 gezinnen (537.000 kilowattuur per jaar). Er is dus letterlijk en figuurlijk ongelooflijk veel ruimte om de uitstoot in onze stad te doen dalen en onze klimaatambities mee waar te maken. Door ook de vraag naar lichtgewichtpanelen te stimuleren, willen we deze technologie een duw in de rug geven en hopen we dat de prijs verder kan dalen. Op termijn kunnen deze panelen immers veel meer daken geschikt maken voor zonne-energie.”

Schepen voor economie Claude Marinower: “Onze bedrijventerreinen kunnen een cruciale rol spelen in duurzaam ondernemen én het klimaatneutraal maken van onze stad. Dit project toont dat mooi aan. Duurzame energie die opgewekt wordt op de bedrijfssite, kan ook gebruikt worden door buurtbewoners. Zo hebben onze bedrijven niet alleen een economische meerwaarde voor de stad, maar leveren ze ook een maatschappelijke bijdrage.”

Buurtenergiecoöperatie Circulair Zuid investeert mee

De geproduceerde energie op de 4 daken wordt enerzijds rechtstreeks verbruikt door de gebruikers van deze gebouwen aan een verminderd markttarief. Blijft er nog energie over, dan verkoopt Ecopower die aan de bewoners van Nieuw Zuid die in een buurtenergiecoöperatie zijn gestapt. Geïnteresseerde bewoners van het Antwerpse Zuid konden instappen door aandelen te kopen in de zonnepanelen, waardoor ze dus mede-eigenaar zijn. Met de inkomsten van de productie en verkoop van de niet-verbruikte energie kan de groep nieuwe duurzame projecten realiseren in en rond Nieuw Zuid. Zo kunnen ze met een geschat jaarlijks budget van 15.000 euro gaan voor meer groen, samentuinen of andere energieprojecten zoals extra zonnepanelen of batterijen. Hierdoor krijgen ook appartementsbewoners zonder eigen dak toegang tot zonne-energie. In het kader van haar Klimaatplan 2030 wil de stad verder inzetten op energiecoöperaties en hernieuwbare energiegemeenschappen.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!