Amper helft van elektrische apparaten geregistreerd voor recyclage

Nog niet de helft van de afgedankte elektronische en elektrische apparaten in ons land wordt officieel geregistreerd voor inzameling en recyclage. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Recupel. De vzw roept op tot meer controles en samenwerking om de Europese inzameldoelstelling van 65 procent tegen 2019 te halen.

Paul Gebruers | 29 maart 2018
Recupel
©Recupel

Europa wil dat tegen 2019 65 procent van de op de markt gebrachte elektrische en elektronische toestellen wordt ingezameld voor recyclage. Maar die doelstelling heeft België nog niet bereikt. Amper 48 procent van de op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparaten werd in 2016 geregistreerd voor inzameling en/of recyclage. De studie van Deloitte toont aan dat dit percentage opgetrokken kan worden. 

Niet geregistreerd

Van nog eens 20 procent van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is in zekere mate bekend waar het terechtkomt, ook zonder registratie. Als die twintig procent niet-geregistreerde, maar wel gedocumenteerde afgedankte apparaten geregistreerd zou kunnen worden, is de Europese doelstelling van 65 procent meteen bereikt. In deze stroom zitten vooral apparaten die door lokale schroothandelaars worden opgehaald, zoals wasmachines, vaatwassers en koelkasten. Zeker koel- en vriesapparaten die niet op een deskundige manier worden ontmanteld en verwerkt, houden een risico in voor mens en milieu, omdat ze schadelijke stoffen bevatten.

Afgedankte apparaten worden soms ook geëxporteerd. Een deel van die niet-geregistreerde afvalstroom verdwijnt op die manier naar het buitenland zonder in België geregistreerd te zijn. Laptops en gsm's worden in het buitenland als tweedehandstoestel verkocht. Recupel, dat instaat voor de inzameling van afgedankte elektrotoestellen en lampen, adviseert daarom om samen te werken met de douane om deze geëxporteerde afvalstroom te kunnen identificeren. 

Strenge regels

En dan blijft er nog ruim 30 procent aan apparaten over, waar helemaal geen spoor van is. Recupel noemt dit een zorgwekkend percentage. "De wettelijke rapporteringsplicht bestaat, maar die wordt niet door iedereen nageleefd, waardoor niet-gedocumenteerde afvalstromen kunnen toenemen. Waar gaat dit afval naartoe? Wordt het correct verwerkt? Worden de recyclagedoelstellingen op de juiste manier bereikt? Vandaag blijven nog te veel vragen onbeantwoord", zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel.

Recupel zelf staat in voor 45 procent van de inzameling en recyclage van de op de markt gebrachte toestellen. "Het optimaliseren van de inzameling is van groot belang, als je weet dat een apparaat dat correct ingezameld wordt ook tot 90 procent correct gerecycleerd kan worden. Maar alleen kunnen we de Europese doelstelling niet bereiken. Het is noodzakelijk dat alle spelers binnen de sector van de inzameling rond de tafel gaan zitten om strengere rapporteringsregels op te stellen en meer controles in te voeren."

Recupel wil de regels aanpassen zodat ook tussenpersonen verplicht worden om hun volumes te rapporteren. "Ook de hergebruikcentra, die aanzienlijke volumes elektronische apparaten voorbij zien komen, kunnen helpen om meer details te krijgen over de voor ons onbekende stromen." 

Stadsmijn

De ambitie van Recupel reikt echter verder dan de Europese doelstelling van 65 procent. De vzw wil samen met alle spelers in de sector  evolueren naar een volledig circulair model. "De circulaire economie is voor onze regering een prioriteit geworden en we zien dat het concept vorm krijgt in verschillende burgerinitiatieven. Die verandering moet nu concreet gemaakt worden op alle besluitvormingsniveaus, bij alle spelers die betrokken zijn bij de inzameling. Het is tijd om België om te vormen tot een echte stadsmijn." 

Tabel Nl

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!