Alle ondertekenaars Parijsakkoord hebben minstens één klimaatwet ingevoerd

Alle 197 landen die het Klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, hebben minstens één wet ingevoerd die focust op klimaatverandering. Maar het aantal
nieuwe wetten is de laatste jaren sterk gedaald. Dat stelt een nieuw rapport gepubliceerd door de London School of Economics and Political Science.

3 mei 2018
Klimaatakkoord Parijs

Wereldwijd zijn er maar liefst 1500 klimaatwetten en -beleidsplannen van kracht, in 1997 waren er dat nog maar 72. Vandaag lopen het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Indonesië op kop. Toch werden er sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 slechts 106 nieuwe klimaatwetten goedgekeurd.

Het aantal nieuwe klimaatwetten is de laatste jaren sterk gedaald. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten er volgens de experts van het rapport strengere en praktijkgerichte wetten en beleidsplannen worden ontworpen. Dat er de laatste jaren zo weinig nieuwe wetten werden goedgekeurd, is volgens de wetenschappers zorgwekkend.

Mensenrechten en klimaat

Het rapport focust ook op klimaatrechtzaken die de afgelopen jaren werden aangespannen en die hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe beleidsplannen. Wat opvalt, is de nieuwe golf van rechtszaken die klimaat en mensenrechten aan elkaar koppelen. Aanklagers zijn vooral ngo’s, individuen en lokale overheden, die bezorgd zijn over de gevolgen van de klimaatopwarming voor de bevolking (luchtvervuiling, waterschaarste, overstromingen…).

De meerderheid van de rechtszaken gaat over luchtvervuiling, maar in Australië, bijvoorbeeld, zijn aanklagers erg bezorgd over natuurrampen. Ze spannen dan ook rechtszaken aan over veranderingen aan de kustlijn.

Sinds 2010 brengt de London School of Economics and Political Science jaarlijks een rapport genaamd Global trends in climate change legislation and litigation uit. Lees hier het rapport van 2018.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!