Plus Albertkanaal is meest vervuilende waterweg van Vlaanderen

Van alle Vlaamse waterwegen is het Albertkanaal de meest vervuilende, gelet op de uitstoot van stikstofdioxides. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Toch is de binnenvaart in verhouding tot wegtransport nog altijd veel schoner.

Elke Doms & Fran Herpelinck | 28 maart 2019
Mg 3576
Vilda

De cijfers komen uit het ‘Jaarrapport Lucht’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dat onder meer de uitstootcijfers van de transportsector tussen 2000 en 2016 onder de loep nam. Daaruit blijkt dat de transportsector voor minder dan een vijfde bijdraagt aan de totale Vlaamse uitstoot. Problematisch zijn de hoge waardes aan stikstofdioxides, waarvan de transportsector liefst 60 procent van de globale uitstoot veroorzaakt.

Stikstofoxiden (NOx) horen bij de meest luchtverontreinigende stoffen in Vlaanderen. Ze tasten de luchtwegen aan en kunnen bij hoge concentraties resulteren in kortademigheid, astma-aanvallen en zelfs hart- en vaatziekten. Omdat ze de vorming van ozon en fijnstof in de hand werken, hebben ze bovendien een negatieve klimaatimpact.

Uitstoot krimpt

De VMM becijferde dat het Albertkanaal instaat voor 38 procent van de totale NOX-uitstoot op de Vlaamse waterwegen. Daarmee is de drukst bevaren waterweg van Vlaanderen ook meteen de meest vervuilende. Het kanaal tussen Luik en Antwerpen laat daarmee zelfs de haven van Antwerpen achter zich.

Paul Lembrechts van het Vlaamse Kenniscentrum Binnenvaart legt in De Standaard uit dat de uitstoot van de binnenvaart inkrimpt. Hij wijst op evoluties in de motoren van schepen en de strengere uitstootnormen voor de binnenvaart. “De normen liggen op hetzelfde niveau als de euro 6-normen voor vrachtwagens, met bijvoorbeeld een katalysator en roetfilter. Per vervoerde ton over een bepaalde afstand zal de NOx-uitstoot op termijn vijf keer minder hoog zijn dan die van het wegvervoer. De binnenvaart is dus een groot deel van de oplossing, zowel voor het klimaatprobleem als voor de lokale luchtkwaliteit.”

Trendbreuk?

De VMM stipt aan dat er sinds 2014 op Vlaamse waterwegen méér wordt gevaren, terwijl er toch minder wordt vervuild. Een kanttekening hierbij: doordat scheepsmotoren langer meegaan dan vrachtwagenmotoren, is er een langere vernieuwingstijd in de vloot en duurt het langer om tot milieuwinst te komen in de uitstoot van verontreinigende stoffen. De komende jaren zullen volgens de VMM uitwijzen of er sprake is van een trendbreuk.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.