Afvalwater en industriële restwarmte verwarmen straks Kiel, Blue Gate en Hoboken

Stad Antwerpen boort twee nieuwe bronnen aan voor haar zuidelijk gelegen warmtenetten: de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin aan het Kielsbroek en de vestiging van Umicore in Hoboken. Voor Nieuw Zuid kijkt het stadsbestuur op korte termijn naar warmte uit de Schelde en naar industriële restwarmte uit de haven die per boot getransporteerd wordt.

Lien Moris | 5 april 2023
Nieuw Zuid Warmtenet Bart Leonard
Bart Leonard

De stad ging er lange tijd van uit dat de warmtenetten in het zuiden van Antwerpen zouden gevoed worden door de ISVAG-verbrandingsoven. Maar door de recente juridische ontwikkelingen is die piste onzeker geworden. Daarom vroeg de stad aan Fluvius om een nieuwe strategie te ontwikkelen voor de warmtenetten in het zuiden. Die is nu door de gemeenteraad goedgekeurd.

In die alternatieve strategie wordt een beroep gedaan op duurzame bronnen die tot nog toe buiten beeld bleven. Het gaat om het gezuiverde afvalwater (effluentwater) uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin aan het Kielsbroek en om industriële restwarmte van Umicore in Hoboken aan de Schelde. De RWZI zal warmte kunnen leveren aan woonblokken in de wijk het Kiel en aan bedrijven en gebouwen op bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Restwarmte van Umicore kan straten in Hoboken voorzien van duurzame warmte.

'Scheldethermie'

In de nieuwe strategie zal het warmtenet op Nieuw Zuid, net als andere warmtenetten in het gebied langs de Kaaien, op langere termijn aansluiten op de ‘Kaaienbackbone’, die restwarmte van petrochemische bedrijven langs de Scheldelaan tot in de stad zal brengen.

In afwachting daarvan wordt voor het voeden van het warmtenet Nieuw Zuid op korte termijn gekeken naar Scheldethermie, waarbij men via warmtepompen warmte uit de rivier onttrekt, en naar ‘varende warmte’, waarbij schepen industriële restwarmte in de haven tanken en die afleveren aan het warmtenet Nieuw Zuid, als een soort varende thermosflessen. Via dat systeem zou ook extra warmte geïnjecteerd kunnen worden in de warmtenetten Kielsbroek en Umicore, zodat die verder doorgetrokken kunnen worden naar Berchem en Wilrijk.

Roadmap

De plannen kaderen in de 'Roadmap warmtenetten' die de Antwerpse gemeenteraad vorig jaar goedkeurde. Dat is een strategie die er tegen 2030 voor moet zorgen dat 10 procent van de warmtevoorziening van gebouwen in de stad fossielvrij kan. Dat wil de stad realiseren door gebouwen aan te sluiten op een warmtenet. Het eerste warmtenet op Nieuw Zuid en Blue Gate is al aangelegd en in werking. In Antwerpen Noord wordt een tweede net aangelegd.

Bron: Stad Antwerpen

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!