"Aandacht voor SDG's blijft groeien, ondanks COVID-19"

De coronacrisis duwt het streven naar duurzaamheid niet weg, integendeel: bedrijven en organisaties vinden de SDG’s belangrijker dan ooit. Dat blijkt uit de tweede Belgische SDG Barometer. De belangrijkste drijfveren om de SDG’s te adopteren zijn het verminderen van sociale en milieurisico’s en voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Ondernemingen zouden wel nog vaker álle SDG’s moeten omarmen.

Katleen Put | 30 oktober 2020
Coverbeeld Sdgs Def Dossier

In 2018, twee jaar na de wereldwijde lancering van de SDG’s, publiceerden drie Belgische kennispartners – Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen en Louvain School of Management – de eerste Belgische SDG Barometer. Daaruit bleek dat ongeveer twee op de drie bedrijven de SDG’s gedeeltelijk of volledig in hun werking opnamen. Twee jaar later toont een vervolgstudie aan dat er heel wat vooruitgang geboekt is.

Positieve trend

“Op enkele jaren tijd zijn de SDG’s geëvolueerd van een onderwerp van discussie naar een strategisch element in het management van een bedrijf of organisatie. De SDG Barometer 2020 toont aan dat de SDG’s inmiddels stevig verankerd zijn in de manier waarop vele organisaties werken”, zegt Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Milieu en Duurzame Ontwikkeling in het voorwoord van het rapport.

Vrijwel alle bedrijven en organisaties hebben inmiddels enige aandacht voor duurzaamheid (98%) en zijn op de hoogte van de SDG’s (91%). De belangrijkste redenen om de SDG’s te adopteren zijn:

  • Voldoen aan maatschappelijke verwachtingen
  • Sociale en milieurisico’s verminderen
  • Respect tonen voor de gemeenschap waarin een organisatie actief is

De coronacrisis zorgt ervoor dat bedrijven nog meer belang hechten aan duurzaam ondernemen, met bijvoorbeeld meer aandacht voor gezonde, milieuvriendelijke en lokale productieketens. Het duurzaamheidsengagement blijft groeien, al verwachten organisaties door COVID-19 wel een vertraagde realisatie van de Agenda 2030.

Werkpunten

Hoewel de globale aandacht voor de SDG’s gestegen is, krijgen niet alle doelstellingen evenveel aandacht. SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) en SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) worden het vaakst als relevant naar voren geschoven. SDG 2 (Geen honger) en SDG 14 (Leven onder water) staan onderaan op de lijst en worden sneller als ‘ver van mijn bed’ ervaren.

“Hoewel prioriteiten stellen een gangbare praktijk is, strookt het niet met de benadering van ‘ondeelbaarheid’ die de Verenigde Naties hanteren omtrent de SDG’s”, weet prof. Valérie Swaen van Louvain School of Management. “Nieuwe onderzoekspistes kunnen interessant zijn om te bestuderen waarom organisaties zich verzetten tegen het omarmen van alle SDG’s, en hoe we hen daartoe kunnen aanmoedigen.” Om de voortgang van de Agenda 2030 te monitoren is het daarnaast ook belangrijk dat organisaties hun SDG-acties en hun impact correct in kaart brengen. Vandaag gebruikt 50 procent van de organisaties geen concrete indicatoren om hun voortgang te meten.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!