MVO

80 procent van bedrijven brengt duurzaamheidsrapport uit

Wereldwijd rapporteert 80 procent van de ondernemingen over duurzaamheid. België zit onder dat gemiddelde. Een groot deel van de bedrijven is zich bewust van de financiële risico’s van de klimaatverandering. Over de gevolgen van het alarmerende verlies aan biodiversiteit moet het besef nog sterk groeien.

Lien Moris | 8 december 2020
Pexels Meeting Grafieken

Consultancybedrijf KPMG nam rapporten van 5200 bedrijven in 52 landen onder de loep die verschenen tussen juni 2019 en juli 2020. Tachtig procent van de bedrijven rapporteerde in die periode over zijn prestaties op het vlak van duurzaamheid.

Ongeveer een kwart van de onderzochte landen heeft een rapporteringsgraad van meer dan 90 procent. In veel van die landen wordt dat cijfer aangedreven door lokale reglementeringen of voorwaarden van de beurs.

KPMG onderzocht ook Belgische bedrijven. België bracht het afgelopen jaar meer duurzaamheidsverslagen uit dan drie jaar geleden, toen het vorige KPMG-rapport uitkwam. Maar met 72 procent zitten we wel nog onder het gemiddelde.

Financiële risico's van klimaatverandering

Veertig procent van de onderzochte bedrijven erkent dat de klimaatverandering financiële risico’s met zich meebrengt. Een meerderheid werkt met doelstellingen om zijn CO2-emissies te doen dalen. En er is een groeiende trend om zulke ambities te koppelen aan mondiale klimaatdoelen.

Daartegenover staat dat minder dan een kwart van alle risicobedrijven risico’s ten gevolge van biodiversiteitsverlies in zijn verslagen opneemt. De mijnbouw is de enige sector waarin een meerderheid van de bedrijven daarover rapporteert.

Adrian King, covoorzitter van KPMG’s ESG & Sustainability Services: “Rapporteren over biodiversiteit zou voor elke onderneming een prioriteit moeten zijn. Het tempo waarin de wereld haar biodiversiteit verliest is alarmerend. Het is niet realistisch om te geloven dat je daar als bedrijf geen effect van zal ondervinden. Mijn advies aan bedrijfsleiders: onderzoek hoe je bedrijf bijdraagt aan het biodiversiteitsverlies en welke risico’s dat verlies met zich meebrengt voor jouw onderneming. Vroeg of laat komen je investeerders, geldschieters, klanten … met diezelfde vragen bij je aankloppen. Begin er dus nu mee.”

SDG’s winnen terrein

Een grote meerderheid van de bedrijven koppelt in zijn rapportering zijn activiteiten aan de Sustainable Development Goals, de zeventien mondiale doelen vastgelegd door de Verenigde Naties. Maar een link tussen de SDG’s en de bedrijfsdoelen is er slechts in de helft van de gevallen. Bovendien focussen bedrijven bijna uitsluitend op hun positieve bijdrage en zijn ze weinig transparant over hun negatieve impact.

Richard Threlfall, hoofd van KPMG IMPACT: “Evenwichtig over de SDG’s rapporteren is belangrijk. Zo toon je dat je je bewust bent van je bijdrage aan mondiale problemen en maak je duidelijk wat je doet om ze op te lossen. Bedrijven die hun negatieve impact negeren en alleen op het positieve focussen, dreigen aan geloofwaardigheid in te boeten en het vertrouwen van het publiek te verliezen.”

De SDG’s die het vaakst als prioriteit genoemd worden, zijn ‘Waardig werk en economische groei’, ‘Klimaatactie’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’. De doelen die het minst naar voren geschoven worden, zijn ‘Leven onder water’ en ‘Leven op het land’. Een verontrustende vaststelling volgens KPMG, gezien de recente waarschuwingen over biodiversiteitsverlies.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!