60 energiebedrijven, fabrikanten, installateurs willen af van stookolieketels

Een coalitie van 60 energiebedrijven, fabrikanten, installateurs en milieuorganisaties in België wil af van stookolieketels en vraagt een groenere verwarming voor gezinnen. “Wij zijn klaar voor de duurzame omslag, het is nu aan de regering om die mogelijk te maken.”

26 april 2019
Shutterstock 140576308

Vandaag verwarmt 90 procent van de gezinnen met stookolie of aardgas, samen goed voor 14 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks honderdduizend gezinnen kiezen voor een groene manier van verwarmen, zoals warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa.

Een coalitie van 60 energiebedrijven klaagt aan dat de lasten op de meest duurzame vormen van verwarming momenteel het hoogst zijn. Daarom willen ze dat er een lastenverschuiving komt van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Daarnaast eisen ze dat er vanaf 2021 geen nieuwe stookolieketels meer geïnstalleerd worden, en dat de bestaande vanaf 2030 niet langer vervangen worden.

Ook fabrikanten

Bij de ondertekenaars zijn niet alleen universiteiten, milieubewegingen en steden als Gent. Ook Techlink, de federatie van installateurs, verschillende fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant, en energieleveranciers zoals Engie, Eneco en Luminus scharen zich achter de oproep. De ondertekenaars engageren zich om hun eigen ontwikkelingsplannen en strategie te oriënteren op duurzame verwarming.

“Ondernemingen, de milieubeweging en onderzoeksinstellingen geven samen een krachtig signaal”, zegt Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). “Ze willen niet enkel zelf de omslag maken en investeren in nieuwe technieken, opleidingen en communicatie, maar ze vragen ook dat de overheid sneller schakelt.”

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu benadrukt het belang van het initiatief: “Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte. Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken.”

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!