5 zaken die u moet onthouden uit het Zomerakkoord

Het afgelopen weekend zat de Vlaamse Regering bijeen voor het Zomerakkoord. De ministers hakten knopen door omtrent verschillende milieumaatregelen, zoals de betonstop, het al dan niet invoeren van statiegeld en het terugdringen van mazout en gas als energiebronnen.

Margot Kennis | 23 juli 2018
Housebuilding 3370969 960 720

1. Geen gratis plastic zakjes, maar ook geen statiegeld

Het veelbesproken statiegeld op blikjes en plastic flessen wordt voorlopig niet ingevoerd.

Vanaf 2019 komt er wel een verbod op gratis plastic kassazakjes en stickers op groenten en fruit (tenzij deze onmisbaar zijn voor de versheidsdatum of scancode). Bezoekers van evenementen worden ook verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken.

De sector zelf moet tegen 2022 negentig procent van alle drankverpakkingen inzamelen en recycleren. 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen moeten tegen 2025 gerecycleerd worden. Indien de sectordoelstellingen niet gehaald worden, dreigen er zware boetes.

2. Betonstop: vanaf 2040 bouwverbod op open ruimte

Vanaf 2040 mag er in Vlaanderen geen vrije ruimte meer verloren gaan. De bouwsector moet zich vanaf dan dus beperken tot de al ingenomen ruimte. De maatregel wordt vanaf 2025 al half ingevoerd: vanaf dan mag nog maar de helft van de totale oppervlakte die nu bebouwd wordt, als bouwgrond dienen.

Eigenaars die te horen krijgen dat hun grond niet meer aangesneden zal worden als bouwgrond, zullen een compensatie krijgen van honderd procent.

3. Geen nieuwe mazout en aardgas vanaf 2021...voor nieuwe woningen

Er komt dan toch geen algemeen verbod op de verkoop van mazoutketels vanaf 2021. De maatregel geldt voorlopig alleen voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties. Toch zullen de stookolieketels op termijn verdwijnen: in het interfederale energiepact staat dat de verkoop ervan vanaf 2035 verboden zal worden. De Vlaamse Regering zal de federale regering echter wel vragen om ervoor te zorgen dat de verkoop van stookolieketels sneller stopt dan in 2035.

Daarnaast besliste Vlaanderen dat nieuwe verkavelingen niet meer aangesloten mogen worden op het aardgasnet. Het uitfaseren van gas en mazout past in de doelstelling van de Vlaamse regering om het aandeel hernieuwbare energie de hoogte in te jagen. Daarvoor moeten er de komende tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen (omgerekend twee per Vlaamse burger). Op die manier moet het vermogen van zonne-energie van 2,5 gigawatt (in 2017) naar 6,7 gigawatt in 2030 stijgen.

Voor windenergie werd de ambitie naar beneden gebracht: twee gigawatt in plaats van 2,5.

4. Slimme (maar nog niet concrete) kilometerheffing

De Vlaamse Regering kwam ook tot een akkoord over de invoering van een slimme kilometerheffing voor auto’s. Die heffing maakt onderdeel uit van het Klimaatplan. Het zogenoemde rekeningrijden zal afhankelijk zijn van het tijdstip en de plaats waar een auto rijdt.

De kilometerheffing moet de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling bij de inschrijving van het voertuig volledig vervangen. De concrete uitwerking is evenwel voor de volgende Vlaamse regering.

5. Strengere normen voor fijn stof en huizenkopers

Vanaf 2021 volgt de Vlaamse Regering de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de uitstoot van fijn stof. Die zijn dubbel zo streng als de Europese normen. De regering legde daarvoor maatregelen vast om de uitstoot in de landbouwsector terug te dringen. Het gaat o.m. over beter luchtfilters voor stallen en maatregelen rond mestopslag en veevoederrantsoenen om de uitstoot van methaan tegen te gaan.

Daarnaast komen er strengere isolatie- en verwarmingsnormen voor gebouwen. Wie een huis koopt, heeft vanaf 2021 nog maximaal vijf jaar de tijd om ingrijpende isolatie- en verwarmingsmaatregelen te nemen.

De verschillende actoren in Vlaanderen, zoals Bond Beter Leefmilieu, VOKA, landbouworganisaties en natuurorganisaties, reageren verdeeld op de nieuwe maatregelen. Zo vindt VOKA het positief dat de Vlaamse Regering geen statiegeld invoert, terwijl Bond Beter Leefmilieu dit net betreurt.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!