4000 hectare extra bos tegen 2024

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt 122 miljoen euro uit om tegen 2024 zo’n 4000 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen. Dat maakte ze deze week bekend tijdens de voorstelling van haar bosuitbreidingsplan.

Tom Wolfs | 27 mei 2020
Bos

Het plan, dat werd voorgesteld samen met onder andere natuurverenigingen, bosgroepen, private eigenaars en belangenorganisatie Landelijk Vlaanderen, kadert binnen de bredere ambitie van de Vlaamse Regering om 10.000 hectare bijkomend bos aan te leggen tegen 2030. De 4000 hectare aan extra bos tegen 2024 vormt een tussentijdse doelstelling, met het einde van deze legislatuur als deadline.

Fiftyfifty

Om de doelstelling te halen maakt minister Demir een budget van 122 miljoen euro vrij. Dat geld zal zowel naar overheidsinstanties gaan als naar particulieren en verenigingen. De inspanningen om het nieuwe bos aan te planten worden immers fiftyfifty verdeeld.

“De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2000 hectare extra bos realiseren”, zegt minister Demir. “De andere 2000 hectare worden aangeplant door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en door private eigenaars. Dat gebeurt allemaal met financiële steun van Vlaanderen.”

Als bijkomende ondersteuning moeten ook de drempels verwijderd worden die meer bos in de weg staan. Zo wil de minister gronden sneller vrijmaken voor bebossing en subsidiemechanismen efficiënter maken. “De hinderpalen moeten er zoveel mogelijk uit.”

‘Bosteller’

De extra bomen mogen niet alleen in natuurgebied komen, vindt de minister. Ook tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen tellen mee – zolang ze maar vallen onder de definitie van een nieuw bos (zie kader). Wat het soort vegetatie betreft, wordt er ingezet op zaai- en plantgoed dat is voorbereid op het klimaat van de toekomst.

Via bosteller.be is te volgen of Vlaanderen op de goede weg is om zijn ambities – tegen 2024 en 2030 – waar te maken. Op de website kan elk nieuw aangeplant bos geregistreerd worden. De site bevat ook alle nodige informatie voor wie zelf een perceel wil bebossen.

Kritiek op bosuitbreidingsplan

Sommige partijen uit de Vlaamse oppositie plaatsten meteen enkele kanttekeningen bij het bosuitbreidingsplan. Zo zou het plan geen rekening houden met bos dat gekapt wordt. Als er bomen verdwijnen, zou de teller dus niet naar beneden gaan.

Die kritiek is onterecht, aldus de woordvoerder van minister Demir in De Standaard: “Bijkomende ontbossing zal altijd gecompenseerd worden door nieuwe bomen. Zo kan de teller niet omlaag gaan. Compensatiebos tellen we bovendien apart.”

Wat is een nieuw bos?

De Vlaamse overheid beschouwt een bos als een ‘nieuw bos’ wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden. Het bos:

  • is geplant op een plek waar voorheen geen bos aanwezig was;
  • heeft een oppervlakte van minstens 10 op 10 meter.

Bronnen: zuhaldemir.be; bosteller.be; De Morgen; De Standaard

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!