32 Belgische melkveebedrijven kunnen samen 338 ton CO2 besparen

32 Belgische melkveebedrijven die aan het Franse voedingsbedrijf Danone leveren, kunnen hun jaarlijkse CO2-uitstoot met 338 ton verminderen via energiebesparende maatregelen. Dat blijkt uit energiescans van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland.

Margot Kennis | 27 juni 2018
Cattle 2213644 960 720

De energiescans kaderen in een driejarig project dat Danone startte samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en het Danone Ecosystem Fund. De drie partners willen de werking van de Belgische melkveebedrijven verduurzamen. Daarvoor heeft Danone honderd melkveehouders een gratis energiescan aangeboden, die het potentieel voor energiebesparing én eigen energieproductie in kaart brengt. 32 bedrijven gingen ook effectief op het voorstel in.

De vier grootste verbruiksposten bij de 32 melkveebedrijven bleken melkkoeling (24 procent), melkwinning (23 procent), warmwaterproductie (16 procent) en verlichting (10 procent).

Vacuümpompen, ledverlichting en voorkoelers

Het Innovatiesteunpunt bracht verschillende energiebesparende maatregelen in kaart. Zo kan een frequentiesturing op de vacuümpomp (die gebruikt wordt bij de melkwinning) jaarlijks gemiddeld 4000 kilowattuur aan energie besparen. TL-lampen door ledverlichting vervangen levert gemiddeld een besparing op van 2000 kilowattuur. Een voorkoeler (die net onttrokken melk afkoelt) kan een melkveebedrijf jaarlijks nog eens 5000 kilowattuur aan energiebesparing opleveren. Het hergebruik van de warmte die daarbij vrijkomt doet daar nog eens 6200 kilowattuur bovenop.

Elk van de 32 melkveebedrijven kan in principe minstens één van de voorgestelde maatregelen toepassen. Op die manier zou hun energieverbruik met twaalf procent kunnen dalen, goed voor 68.000 kilogram uitgespaarde CO2. De terugverdientijd van de investeringen schommelt tussen de drie en zes jaar.

Meer zonnepanelen

De helft van de gescande bedrijven produceert zelf ook energie. In bijna alle gevallen gebeurt dat via zonnepanelen, die samen jaarlijks 720.000 kilowattuur aan energie opleveren. De melkveebedrijven gebruiken zelf gemiddeld 44 procent van die groene energie en voorzien daarmee in 15,5 procent van hun energiebehoefte.

Om hun energieproductie nog beter te benutten, beveelt het Innovatiesteunpunt de melkveebedrijven aan om hun verbruik beter af te stemmen op zonnige periodes en om piekverbruik te vermijden. 56 procent van de bedrijven werd aangeraden om nog meer zonnepanelen te installeren. Daardoor zouden ze nog eens 63.000 kg CO2 kunnen besparen. De terugverdientijd van die investering schommelt tussen de acht en twaalf jaar.

Vrijwillige basis

Indien de 32 bedrijven alle richtlijnen van de energiescan zouden opvolgen, zouden ze samen het elektriciteitsverbruik van driehonderd gezinnen kunnen uitsparen, of 338 ton CO2. Maar slechts een beperkt aandeel van de bedrijven bracht de aanbevelingen van het Innovatiesteunpunt al in de praktijk. Zo vervingen slechts 4 van de 26 melkveehouders die daarvoor in aanmerking kwamen hun TL-lampen door ledverlichting. Danone kondigde al aan dat het zijn melkveehouders zal blijven aanmoedigen om duurzamer te werken, maar benadrukt dat het om een project op vrijwillige basis gaat.

35 procent tegen 2030

Enkele maanden geleden besliste het Europees Parlement dat de Belgische landbouwsector haar uitstoot tegen 2030 met 35 procent moet verminderen. Het gaat dan over alle broeikasgassen, inclusief methaan. Volgens een rapport van het Europees Parlement moeten de Belgische transport-, landbouw- en afvalverwerkingssector en de sector voor gebouwen, de sectoren die vallen onder de Effort Sharing Regultation, een tandje bijsteken om de doelstelling voor 2020 te halen.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!