25 Rotterdamse appartementen testen verwarming op waterstof

De Rotterdamse deelgemeente Rozenburg gaat als eerste in Nederland huizen verwarmen met waterstof. Anders dan bij aardgas, komt bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrij. De netbeheerders willen in het proefproject onderzoeken of de technologie kan helpen om de klimaatdoelen te halen.

Stefanie Holvoet | 15 oktober 2018
Heating 463904 1920

Gas is nog steeds de meest gebruikte energiebron om te verwarmen, maar daarbij komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is niet het geval bij de verbranding van waterstof. Dat maakt de technologie interessant om onze CO2-uitstoot te verminderen en de afgesproken klimaatdoelen te halen.

Zes partners willen de komende jaren ervaring opdoen met het gebruik van waterstof: de bedrijven Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en netbeheerder Stedin. De proef in Rozenburg moet ook uitwijzen hoe bewoners deze andere manier van verwarmen ervaren.

25 appartementen

De waterstof wordt in Rozenburg geproduceerd uit groene stroom en via een apart gasnet getransporteerd naar de 25 appartementen die meedoen aan de proef. In het complex komen twee speciale ketels die geschikt zijn voor waterstof.

In de toekomst kan waterstof, naast groen gas, groene elektriciteit en warmtenetten een alternatief zijn voor de duurzame verwarming van woningen. Onlangs bleek uit onderzoek van het test- en inspectiebedrijf Kiwa dat het mogelijk is om het Nederlandse distributienet voor aardgas geschikt te maken voor waterstof. Het gebruik van waterstof in het bestaande gasnet kan in de toekomst een volwaardig alternatief zijn, vooral in historische binnensteden met veel monumentale panden. Die zijn niet goed te isoleren en zijn daarom op het eerste gezicht ongeschikt zijn om te verwarmen met groene elektriciteit of een warmtenet.

Bron: eigen berichtgeving

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!